Verhalen

In februari 2024 start bosherstel in de bossen in Leudal

Leudal

Bosgroep Zuid Nederland herstelt de komende maanden bijna 400 hectare dennen- en eikenbos voor boseigenaren in Noord- en Midden-Limburg. Hiervan is 21 ha gelegen in de het Leudal en eigendom van verschillende particuliere eigenaren.

Bosherstel is hard nodig, want het bos heeft het zwaar. De toegenomen droogte, klimaatverandering, verzuring, stikstofneerslag en keverplagen eisen hun tol. Bomen en bossen zijn daardoor vaak niet meer in optimale conditie. Met de geplande maatregelen maken we het bos weer vitaler en veerkrachtiger en daarmee toekomstbestendig.

Uit te voeren maatregelen

  1. Aanplant van nieuwe boomsoorten (‘rijk strooiselsoorten’)

De aanplant van rijkstrooiselsoorten in het bos zorgt voor een breder soortenpalet. Wanneer één of enkele boomsoorten last hebben van bijvoorbeeld droogte, vallen enkele bomen uit en blijft het bosklimaat behouden door de overige boomsoorten. Daarnaast ontbreekt op de arme zandgronden vaak een gedeelte van de mineralen, doordat zij naar diepere bodemlagen zijn uitgespoeld. Deze mineralen zijn echter van groot belang voor een gezond bos. Het blad van rijkstrooiselsoorten  verteert snel en draagt bij aan het verbeteren van de bodem.

  1. Uitstrooien van steenmeel

We kunnen deze mineralenverhouding in de bossen ook herstellen door het uitstrooien van steenmeel. Steenmeel is fijngemalen gesteente dat langzaam (in circa 15 jaar) afbreekt en hierbij de ontbrekende mineralen aan de bodem toevoegt. Hierdoor herstellen bosbodem, bomen en biodiversiteit.

Informatiebijeenkomst

Bent u nieuwsgierig naar het project en de maatregelen die we nemen? Dan nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan onze informatieve bijeenkomst in het bos. We gaan samen het bos in en vertellen u meer over de achtergronden van het project, de maatregelen en de toekomst van het bos. Vanzelfsprekend is er veel ruimte om vragen te stellen.

We sluiten de bijeenkomst af met koffie en vlaai

 

Datum: Zaterdag 3 februari 2024    Tijd: 10:00 uur - circa12 uur 

Locatie: parkeerplaats Café Dennenoord Op de bos 6 Roggel.

Aanmelden:  uiterlijk dinsdag 30  januari 12:00 uur via https://www.natuurportaal.nl/gebied/leudal

Hopelijk tot dan!