31 jul 2022AdvertorialPieter Knippenberg

Krijgt ‘Roggel’ gemeenschapshuis la Rochelle weer op de rails?

Roggel

In november 2021 laat het Stichtingsbestuur van La Rochelle aan de gebruikers van het gemeenschapshuis weten, dat het bestuur voornemens is om per 1 januari 2022 te stoppen. Open Club Roggel (OCR) een samenwerkingsverband tussen 13 verenigingen uit Roggel dat zich inzet voor de leefbaarheid in het dorp, komt in actie en gaat met een afvaardiging van het verenigingsleven in gesprek over de toekomst van La Rochelle. Door de bemoeienis van OCR worden er vervolgens stappen gezet om te waarborgen dat het gemeenschapshuis open zal kunnen blijven. Het moet een ‘huis van de gemeenschap’ worden met een multifunctioneel karakter dat dienst doet als een toegankelijke ontmoetingsplaats. Er moet een diversiteit aan activiteiten plaats kunnen vinden voor jong en oud; een gemeenschapshuis met een open karakter en met een verbinding met de overige voorzieningen in het dorp,”  luidt een ambitieuze tekst op de website van de Open Club Roggel. Afgesproken wordt dat er stuurgroep aan de slag zal gaan met de opdracht te komen tot een nieuw daadkrachtig bestuur. We zijn inmiddels een half jaar verder. Hoe staan de zaken er nu voor in Roggel? Hallo Magazine sprak met de nieuwe bestuurders Ton Ehlen en Jeanine van de Kruijs en ook pr-man Joost van Bogget schoof aan bij het gesprek.

 

“Dat nieuwe bestuur is vanaf 1 juli daadwerkelijk een feit,” vertelt Ton Ehlen. “Op die datum zijn vijf nieuwe bestuursleden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij vormen samen het bestuur van de Stichting Verenigingsgebouw La Rochelle. We zijn dankbaar dat het voormalig bestuur in functie is gebleven tot 1 juli, zodoende hebben wij geen nieuwe stichting hoeven op te richten. Naast Jeanine en ik maken ook Dorus Alofs, Emiel aan den Boom en Huub Alofs deel uit van het nieuwe bestuur.

Met alleen een nieuw bestuur ben je er natuurlijk nog lang niet. Wij vinden het geweldig dat zich zo’n vijfendertig mensen uit Roggel gemeld hebben die als vrijwilliger mee willen helpen om van La Rochelle een echt huis voor de gemeenschap te maken.”

“Wij hebben vertrouwen in het concept”

 Jeanine van de Kruijs: “We hebben in overleg met alle betrokkenen gekozen voor een organisatiemodel waarin naast het bestuur zes werkgroepen actief zijn. We hebben echt vertrouwen in dit concept. De voormalige stuurgroep is niet opgeheven maar functioneert als adviesorgaan voor zowel het bestuur als de werkgroepen. De werkgroepen hebben allemaal een specifiek taakgebied. Zo kennen we een werkgroep techniek die zich onder andere bezig gaat houden met het energiezuiniger maken van dit grote gebouw. Een fors lager energiegebruik betekent ook substantieel lagere kosten. De gemeente Leudal, de eigenaar van het gebouw, denkt over deze zaken met ons mee. De werkgroep techniek onderzoekt ook de mogelijkheden om het gebouw dat overigens in een prima staat verkeert, toegankelijker te maken. Nu kan een rolstoelgebruiker niet zonder hulp in het gemeenschapshuis komen. Dat moet anders! Ook worden er door deze werkgroep plannen ontwikkeld om van de foyer een inloopcafé te maken.

Inloopcafé

De werkgroep beheer is in gesprek met een nieuwe groep vrijwilligers die op termijn de rol van de huidige beheerder over gaan nemen. Met de eerste kandidaten worden al gesprekken gevoerd maar we zijn ook nog op zoek naar nieuwe kandidaten. De ‘beheerders nieuwe stijl’ zullen onder andere ingezet worden bij het inloopcafé’.

We hopen dat het inloopcafé dit jaar nog van start gaat en daarmee krijgt Roggel een nieuwe ontmoetingsplaats. De werkgroep activiteiten is al in gesprek geweest met de huidige gebruikers van La Rochelle en gaat ook nieuwe potentiële gebruikers benaderen.

La Rochelle is een gebouw met veel ruimtes en die kunnen voor veel uiteenlopende doeleinden gebruikt worden.

Ook commerciële partijen en verenigingen uit een ander kerkdorp zijn van harte welkom,” zegt Jeanine.

Een nieuw gezicht voor La Rochelle

Joost van Bogget is een van de drie leden van de werkgroep PR. Deze werkgroep wil La Rochelle een nieuw gezicht geven en heeft daartoe een nieuwe huisstijl met een nieuw logo ontwikkeld. “We zitten inmiddels op Facebook en Instagram,” zegt Joost.

“Onze nieuwe website is nagenoeg gereed.” Naast deze vier werkgroepen is er een nog een werkgroep financiën en de verenigingen die voorheen aan het SJOR verbonden waren, gaan verder als werkgroep jeugd.

Kruisbestuiving

Jeanine van de Kruijs: “Een maal per zes weken komt het bestuur met de werkgroepen bij elkaar en bespreken we de voortgang.  Dat zijn vruchtbare avonden want er vindt kruisbestuiving plaats. Je merkt dat leden van een bepaalde werkgroep ook meedenken en meezoeken naar oplossingen voor vraagstukken die in een andere werkgroep spelen.

Dat is mooi want hieruit blijkt dat wij allemaal een solide toekomst willen creëren voor ons gemeenschapshuis. Natuurlijk kunnen we onze ideeën niet van vandaag op morgen realiseren.

Er is tijd voor nodig, maar we zijn optimistisch en we prijzen ons gelukkig dat door het initiatief van OCR- voorzitter van Hennie van de Beuken en Tjeu van de Laar Gemeenschapshuis La Rochelle weer toekomstperspectief heeft gekregen.