Advertorial

Nieuwe cursussen Stamboomonderzoek en oud-schrift in Thorn

Thorn / Midden-Limburg

Als je vandaag wilt begrijpen, moet je op zoek gaan naar gisteren.

Bij voldoende deelname starten komende november weer de cursussen stamboomonderzoek en lezen van oud schrift in het Regionaal Historisch Informatie- en Documentatiecentrum (RHIDOC), Wijngaard 8 in Thorn.

Stamboomonderzoek (genealogie) voor beginners

De cursus genealogie voor beginners is bedoeld om personen die willen beginnen of pas zijn begonnen maar nog afgeschrikt worden door het onbekende, op weg te helpen in het moeilijke gebied in de driehoek Weert–Roermond–Maaseik. In dit gebied zijn landsgrenzen verschoven, maar zijn ook gemeentes en parochies verknipt. Overigens wil dit niet zeggen dat geïnteresseerden buiten deze driehoek minder baat bij deze cursus hebben.

De cursus wordt gehouden in de studiezaal van het RHIDOC in Thorn. Deze plaats is gekozen omdat er kopieën van registers van de burgerlijke stand, doop-, trouw- en overlijdensregisters van de parochies en bevolkingslijsten beschikbaar zijn.

Cursusleider is Thieu Wieërs uit Geistingen, die op het gebied van stamboomonderzoek en geschiedvorsing zijn sporen heeft verdiend.

De cursus bestaat uit 6 lessen en het cursusgeld bedraagt € 50,- te voldoen tijdens de eerste bijeenkomst op maandag 13 november om 19.30 uur.

Oud-schrift (paleografie) voor beginners

Steeds meer mensen krijgen interesse in lokale en regionale historie en familiegeschiedenis. Wanneer wat verder teruggegaan moet worden in de geschiedenis blijkt vaak het lezen en begrijpen van oud-schrift een probleem te zijn.

Aan de hand van fotokopieën van oude, handgeschreven teksten uit de periode 1550 tot 1800, afkomstig uit oude archieven wordt aandacht besteed aan zowel het oefenen in het lezen als het begrijpen van de stukken.

Cursusleider is Peter Roost, oud-gemeentearchivaris van Thorn en oud-streekarchivaris van Streekarchief Peelland in Deurne.

Deze cursus paleografie bestaat uit 12 lessen. De lessen worden wekelijks in het Cultuurhuis, Wijngaard 8, Thorn gegeven. De eerste bijeenkomst staat gepland op woensdag 15 november om 13.30 uur.

Het cursusgeld bedraagt  € 100,--, inbegrepen de kosten van het oefenmateriaal en een syllabus, te voldoen bij de eerste bijeenkomst.

Informatie en aanmelding deelname cursussen

Voor aanmelding of meer info:

Peter Roost, beheerder van het RHIDOC in Thorn, tel. 0475-565132 (op donderdag RHIDOC Thorn 0475-769044). E-mailadres: peter.roost@kpnmail.nl