4 okt 2019AdvertorialOpen dag

Open Dag Hoeve de Kaolder

Hoeve de Kaolder, Leukerweg 3 in Baexem

Kom kennismaken met jeugdhulpverlening Hoeve de Kaolder tijdens onze open dag voor en door jongeren. Tijdens deze familiedag nemen we jullie graag mee in het aanbod van Hoeve de Kaolder met verschillende workshops en rondleidingen.

Verder is er een dansworkshop door onze eigen jongeren, clowntje Polka en een springkussen. Het programma duurt van 10.00 tot 15.00 uur.

Hoeve de Kaolder bestaat ruim dertien jaar en is in deze periode vraaggestuurd gegroeid. Binnen onze organisatie kunnen we heel flexibel op- en afschalen in zorg voor wat op dat moment nodig is. Dit doen we met een enthousiast team van begeleiders, orthopedagogen, therapeuten en gedragsdeskundigen die allen zijn opgeleid en gespecialiseerd in jongeren met leer- en ontwikkelingsstoornissen. We beschikken over een aanbod van verschillende vormen van jeugdhulpverlening.

Tijdens de dagbesteding bieden wij op alle dagen in de week (aansluitend aan de schooltijden) een divers scala aan activiteiten. We helpen onze jongeren doelgericht in het ontwikkelen van meer zelfstandigheid, zelfredzaamheid, aangaan en onderhouden van sociale contacten en om inzicht te krijgen in hun eigen functioneren. Soms is het wenselijk dat een jongere gebruik maakt van ons tijdelijk verblijf (logeren), dit kan van maandag tot zondag. We beschikken over tien persoonlijke slaapplekken waar hij/zij mag verblijven met toezicht van begeleiding.

Hoeve de Kaolder biedt in de thuissituatie, op onze locatie, op scholen of in een werksetting gespecialiseerde begeleiding en/of gezinsondersteuning.

We bieden ondersteuning voor de jongere en het gezin en dragen bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het invullen van de vrije tijd, het vinden van passend onderwijs/werk en het uitvoeren van de executieve functies. Het werken aan een positief zelfbeeld en het ontwikkelen van een eigen ‘ik’ staan hierbij voorop.

Indien nodig bieden we op onze locatie behandeling in de vorm van kortdurende specialistische zorg, waarbij de aandacht gericht wordt op ingewikkelde hulpvragen.

Dit doen we vanuit de gedachte dat iedere jongere uniek is, de kans heeft om zo goed mogelijk te ontwikkelen in de maatschappij en recht heeft op een eigen plaats en eigen ontwikkeling. Er wordt met de jongere een behandelprogramma op maat geboden om gedragsverandering in beweging te brengen.

Onze woongroep biedt volgens een vaste structuur en in een kleine setting begeleiding aan maximaal zes jongeren waarbij thuis wonen geen mogelijkheid is.

Het groei-traject is ons nieuwste project voor jongeren die te maken hebben met uitval binnen het onderwijs en/of reguliere behandeling. Groei kan een passend aanbod bieden in het preventieve kader, als ook in situaties waarbij er sprake is van schooluitval. Het traject wordt gekenmerkt door het drieluik van begeleiding, behandeling en onderwijs. Vanuit deze setting wordt er toegewerkt naar een nieuw onderwijs/werkperspectief

 

Graag verwelkomen we u op Hoeve de Kaolder, Leukerweg 3 in Baexem tijdens onze open dag op 13 oktober. Voor meer info, bel gerust op nummer 0475-451701 of kijk op onze site www.hoevedekaolder.nl