INGEZONDEN BRIEF DOOR BEZORGDE BEWONERS: Groot alarm voor Leudal en Midden Limburg. Wordt Zevenellen in Haelen Buggenum Chemelot 2

Midden-Limburg / Limburg

Als bezorgde bewoners van Haelen, gemeente Leudal, zijn we blij dat wij u kunnen meenemen in onze visie, wij zijn immers ook ‘stakeholders’ want Zevenellen ligt pal voor onze deur. 

Eerst willen wij nog even met iedereen stilstaan bij het Bestemmingsplan uit 2013 ( sinds 1 jan Omgevingswet) dat zegt dat er bio-based industrie moet komen. Het is best een heftig bestemmingsplan. Twee dingen springen er uit :  de milieucategorieën en de bouwhoogtes. De milieucategorieën zijn de één na zwaarste die er bestaan in Nederland, alleen een kerncentrale is nog zwaarder. En de bouwhoogtes zijn ook enorm : op delen tot 53 meter en op andere delen tot 75 meter.

 Om de gedachten te bepalen: 53 meter is even hoog als de torens van de Munsterkerk en 75 meter is de Christoffel toren in Roermond zonder het witte puntje. En dan met 80 % bebouwing.

Daardoor is er een plek gecreëerd voor een industrie die op veel andere plekken in Nederland niet zou zijn toegestaan. 

En….. het gaat niet om één bedrijf, maar om een opeenstapeling van bedrijven waarvan sommige enorm groot zijn en massieve productiehoeveelheden gaan halen. 

Als het uiteindelijk helemaal bebouwd is dan gaat het eruit zien zoals op de afbeeldingen, fabrieken met grote hoge silo’s, schoorstenen en luchtfilters  Als je dit aan willekeurige mensen in Limburg of Nederland zou laten zien en je zou vragen of ze dit een aantrekkelijke leefomgeving zouden vinden dan zullen niet veel mensen ja zeggen. 

De leefbaarheid zal door een samenstel van factoren onder druk komen te staan. Behalve lawaai en uitstoot van ongezonde en schadelijke stoffen, fijnstof, stikstof veroorzaakt door vooral de fenomenale hoeveelheden vrachtverkeer. 

Twee van de geplande bedrijven, namelijk Furec en VTTI, zullen samen al goed zijn voor meer dan 180.000 vrachtwagenbewegingen per jaar (volgens opgave van de bedrijven) Al die vrachtwagenbewegingen ontstaan doordat deze beide bedrijven niet bij hun grondstoffen en bij hun afnemers zitten. Zo verzamelt Furec/RWE 750.000 ton afval uit de hele regio en uit het buitenland, en de productie is bestemd voor Chemelot. Dáar zou Furec/RWE eigenlijk moeten zitten maar dat mocht niet en toen viel het oog op Zevenellen. En nu moet alle productie met vrachtwagens naar Chemelot worden gereden. Al die vrachtwagens komen bij de inwoners van Midden-Limburg pal langs de deur. Je gelooft gewoon niet dat zoiets anno 2024 bestaat. De gemeente Leudal wordt opgeofferd voor de circulaire ambities van Chemelot. En zeg nou zelf: Furec/RWE is toch geen bio-based bedrijf ? Het is gewoon een afvalverwerker. Voor iedereen de vraag of dat dan wel klopt met het bestemmingsplan. 

 

Ook voor VTTI geldt dat de mest, die als grondstof dient, van elders moet worden gehaald (Brabant met name). Maar op die plek is dit soort bedrijvigheid niet toegestaan. Vandaar dat alles met vrachtwagens naar Zevenellen moet worden gereden. 

Wij vragen ons af: is dit echt iets dat je als gemeenteraad of inwoner graag wil in je eigen gemeente? We kunnen het ons haast niet voorstellen. We hebben Leudal juist leren kennen als een gemeente die er veel waarde aan hecht een groene gemeente te zijn.  Ook heeft Leudal het schone lucht akkoord getekend.  Leudal wil een leefbare gemeente zijn en niet de shithole van Limburg. 

Wat zou Leudal er dan bij te winnen kunnen hebben? 

Waarom dan toch ? We hebben ons afgevraagd welke voordelen er voor Leudal zouden kunnen zitten aan deze ontwikkeling. 

Drie hoofdpunten te weten:

Opbrengst van de verkoop van de grond. Al moet je hierbij de vraag stellen:  waarom dat al meer dan 10 jaar heeft geduurd voordat er interesse was voor deze grond. (U weet het antwoord). Het ontwikkelingsbedrijf OML is immers voor 21,6 % eigendom van de gemeente Leudal en het is mooi als dat een winstgevend bedrijf is, hoewel er dus nog vier andere gemeenten zin met een belang, bijv. Roermond heeft 32 % . Dus je moet de winst wel delen.

Werkgelegenheid? Die zal beperkt zijn want het gaat om installaties en fabrieken die grotendeels geautomatiseerd draaien. Bij VTTI bijvoorbeeld zullen zo’n 15 tot 20 mensen werken. En u kent allemaal de arbeidsmarkt in Nederland en zeker die in Limburg.  Het is zeer aannemelijk dat daarvoor mensen van elders zullen moeten worden gehaald. Als het arbeidsmigranten betreft dan komt er ook een huisvestingsvraagstuk bij.   

OZB belasting? De bedrijven op Zevenellen zullen ook OZB gaan betalen, hoeveel dat oplevert weten is nog ongewis. 

Wat kan de gemeenteraad doen ? 

Door de beslissingen van de gemeenteraad van Leudal in 2013 ( het bestemmingsplan) zijn er beperkingen aan wat u nu kunt doen. Cold Turkey de stekker uit het gehele bestemmingsplan trekken kan niet zomaar.  

Maar er kan veel wel.  

In de eerste plaats is voor alle inwoners van de gemeente Leudal belangrijk dat de gemeenteraad zich uitspreekt vóór behoud van gezondheid, leefbaarheid en natuur en dat de afweging tussen wat het kost en wat het oplevert steeds bekeken wordt. Niet voor niets staat in de wet dat dat elke 10 jaar de bestemming opnieuw moet worden bekeken door de gemeenteraad. Nu de nieuwe omgevingswet is ingegaan kan de Gemeenteraad wel degelijk een nieuwe omgevingsvisie voor het gebied opstellen. 

De wereld is immers nogal veranderd sinds 2013.  

Zo blijkt de Natuur in Nederland er veel slechter voor te staan dan gedacht en is daar de stikstofproblematiek waardoor het land op slot zit. Als je ziet hoe bedrijven als RWE en VTTI goochelen met stikstofrechten, ze huren een bureau in dat in die stikstofrechten handelt. Zo kopen ze niet actieve stikstofrechten van boerderijen en vervolgens hebben ze dus het recht gekocht om hier de Natura 2000 gebieden te verpesten. Terwijl er in Limburg een paar honderd boeren zijn die als PAS melder eigenlijk voorrang zouden moeten hebben op die rechten. Dan vergroot je ook niet de uitstoot. 

Maar denk ook aan de problemen in de elektriciteitsvoorziening. Alleen al VTTI heeft een 12 MW aansluiting nodig. Die stroom is niet meer beschikbaar voor woningen en voor eventuele lokale bedrijven. 

Maar bovenal vragen we de gemeenteraad om op te komen voor de leefbaarheid van onze gemeente en de gezondheid en het woongenot van de inwoners en voor uw eigen groene ambities.

 Stel regels en normen op waar deze bedrijven aan moeten voldoen. Stel bijv. een limiet aan het aantal vrachtwagens dat per etmaal door de gemeente mag rijden en eis dat deze geluids- en emissie loos rijden. Liefst elektrisch. Zie strikt toe op de naleving van de fijnstofnormen en laat dat ook actief meten met een meetsysteem. En doe ook iets als het wordt overschreden. Maar het best is om te proberen om de vestiging van bedrijven als Furec/RWE en VTTI te voorkomen.  Furec/RWE hoort thuis op Chemelot en VTTI hoort helemaal nergens thuis, mestvergisting is geen techniek van de toekomst en kan alleen draaien op subsidie. Deze bedrijven zelf gaan zich niet om onze mooie, groene omgeving bekommeren. Ze vinken alleen de punten af die nodig zijn om voor een vergunning in aanmerking te komen. Wat die vergunning betreft: wij vechten de vergunning van RWE nu aan dus die hebben we goed bestudeerd. In de vergunningaanvraag geeft RWE aan dat er 74.500 vrachtwagenbewegingen en 288 scheepvaartbewegingen zullen zijn. Maar als de haven niet (tijdig) wordt ontwikkeld zijn meer dan 100.000 vrachtwagenbewegingen nodig. In de vergunning die de provincie heeft afgegeven staat dat RWE een vergunning krijgt voor 74.500 vrachtwagenbewegingen. Maar wat nou als die haven niet klaar is ? Dan gaan er toch 100.000 vrachtwagens rijden. Er gaat echt niet iemand van de provincie langs de weg staat om de vrachtwagens te tellen. En bovendien worden deze bedrijven echt niet zo maar stilgelegd, als er eenmaal miljoenen zijn geïnvesteerd. 

Oproep aan het Gemeentebestuur, alle leden van de gemeenteraad en alle inwoners van Leudal :Wees dus assertiever tegenover deze bedrijven en doe je eigen gemeente niet in de uitverkoop. 

Houd  Leudal mooi, groen en leefbaar, ook voor de volgende generaties……….