Pedagogisch klimaat opvallend sterk Onderwijsinspectie: de Widdonckschool in Heibloem is Goed

Heibloem Gemeente Leudal

Dat leerlingen en ouders heel tevreden zijn over de school vanwege de prettige en veilige omgeving en omdat je er veel kunt leren. Dat is toch het mooiste compliment in het inspectierapport dat vorige week binnenkwam bij de Widdonckschool in Heibloem. De school voor speciaal onderwijs van de Aloysius Stichting kreeg na inspectiebezoek op 19 oktober 2021 het predicaat Goed.

 

Het veilige en fijne pedagogisch klimaat van de Widdonckschool is opvallend sterk, vindt de Onderwijsinspectie. Kinderen krijgen niet alleen basisvakken zoals taal, spelling ,lezen en rekenen, er wordt ook natuurlijk bewegend geleerd, er is aandacht voor burgerschap en kinderen kunnen hun talenten op het gebied van kunst, cultuur, muziek, techniek en sport volop ontwikkelen.

 

Prima leerlingenzorg

De leerlingenzorg op de Widdonckschool is ook goed. Dit betekent dat het team de ontwikkeling van kinderen op de voet volgt en passende begeleiding en zorg biedt. Zo nodig gaan onderwijs en zorg hand in hand en er is speciale ondersteuning voor meer- en/of hoogbegaafde leerlingen die dat nodig hebben.

Ook de samenwerking met ouders en die met partners in onderwijs, jeugdhulp en jeugdzorg scoren goed. De Widdonckschool helpt bij het vormgeven van passend onderwijs in de regio door ook kinderen in het regulier basisonderwijs te begeleiden of leerkrachten te coachen.

 

Goed-aanvraag

De Onderwijsinspectie houdt de onderwijskwaliteit van scholen in de gaten. Is alles voldoende, dan krijgt een school een basisarrangement. Denkt het bestuur dat zijn school beter scoort dan voldoende, dan kan het aan de inspectie vragen om onderzoek te doen naar Goed. Dat deed de Aloysius Stichting voor de Widdonckschool.

Vorig jaar kreeg ook De Spoorzoeker in Roermond een Goed en ook voor de Latasteschool in Horn is een Goed-aanvraag gedaan. Het inspectiebezoek in Heibloem liet door alle coronamaatregelen langer op zich wachten dan gehoopt, maar op 19 oktober bezochten inspecteurs de school op het Widdonckterrein. Zij spraken met leerlingen, ouders en medewerkers en keek in lessen in alle groepen. Vooraf werden tal van beleidsdocumenten bestudeerd. De conclusie: de Widdonckschool is inderdaad een goede school.

 

Professionele leercultuur

De Widdonckschool kreeg ook een aantal verbetertips waarmee het team enthousiast aan de slag gaat.

Zo kunnen ouders nog beter geïnformeerd worden over de onderwijsopbrengsten van de school. Het burgerschapsonderwijs is al goed, maar het team gaat gerichter in kaart brengen welke maatschappelijke competenties kinderen precies ontwikkelen. En al is de leskwaliteit ruim voldoende, leerkrachten willen kinderen nog actiever betrekken bij de lessen.

Het team van de Widdonckschool leert veel van elkaar, constateert de Onderwijsinspectie in het Goed-rapport. Daar gaat het zeker mee door: elke dag opnieuw draait het in Heibloem om het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor de toekomst van leerlingen.