Schoolplaten, ons verleden aan de muur

Roggelseweg 58
12 - Jan - 2020 - 12:00 - 19 - Apr - 2020 - 17:00

Het Leudalmuseum opent m.i.v. zondag 12 januari a.s. een heel speciale tentoonstelling met als titel "Schoolplaten, ons verleden aan de muur."

In de tentoonstelling worden 19 oude schoolplaten getoond zoals de ouderen onder u zich ongetwijfeld nog herinneren uit hun eigen jeugd.

Platen die in de jaren 50 / 60 van de vorige eeuw nog aan de muur van elk klaslokaal hingen en die de onderwijzers en onderwijzeressen tot steun dienden bij het lesgeven.

Feitelijk het begin van aanschouwelijk onderwijs.
Maar tijden veranderen, iedereen kan tegenwoordig beschikken over internet en kan filmpjes en foto’s laten zien via mobieltje zoals daarvoor super-8 filmpjes en dia's.

Wolters-Noordhoff en J.H.Isings

Uitgeverij Wolters-Noordhoff begon met het uitgeven van de platen.  Geschiedenis-onderwijs moest aan-schouwelijker.

In 1911 kreeg J.H.Isings, beginnend boekillustrator, van de uitgever de opdracht een plaat te tekenen van 70 bij 100 cm over het "Leven op de Dam in 1665". Uiteindelijk werden het er 43 over de vaderlandse geschiedenis. Andere tekenaars en andere onderwerpen kwamen ook uit bij Wolters-Noordhoff. Later, toen de platen niet meer werden gebruikt in het onderwijs, ontstond de neiging om die platen te gaan verzamelen. Zo ontstond het Schoolplatenmuseum in het Friese dorp Deinum bij Leeuwarden. Eigenaar en conservator Piet Heeringa verzamelde meer dan 2500 platen. De platen in deze tentoonstelling zijn aan ons in bruikleen gegeven door het museum in Deinum.

Thema geschiedenisplaten

Voor deze tentoonstelling is gekozen voor het thema geschiedenis.

We laten u behalve de oude platen over Hunebedbouwers, Romeinen, Behouden Huis, Jacoba van Beieren voor de muur van Gorinchem ook foto's van de andere geschiedenisplaten zien, en boeken die met die platen later zijn uitgegeven.
Ook het latere tekenwerk van Isings laten we zien: een selectie van de zestig bijbelplaten die hij maakte.


Kortom een aangename en leerzame expositie over onze vaderlandse en bijbelse geschiedenis, begin van het aanschouwelijk onderwijs. Leuk voor opa's en oma's om net als de onderwijzer vroeger te vertellen over vroeger.

Workshop en lezing
Er wordt nog gewerkt aan de planning en opzet van interessante lezing.
De publiciteit daarover volgt nog en komt ook op de website van de Studiegroep Leudal.

 

Openstelling

De tentoonstelling "Schoolplaten, ons verleden aan de muur" is te zien vanaf 12 januari 2020 tot en met 19 april 2020 in het Leudalmuseum, Roggelseweg 58, 6081 NP Haelen. Het museum is dagelijks geopend met uitzondering van de maandagen.  
Voor de juiste openingstijden kijk op de website van de Studiegroep Leudal www.studiegroepleudal.nl of op de website van het Bezoekerscentrum Leudal www.bezoekerscentrumleudal.nl.

 

De entree bedraagt € 2,50, kinderen tot 12 jaar en donateurs van het tijdschrift Rondom het Leudal gratis.