Tentoonstelling Leudal-Indië, raakvlakken

Roggelseweg 58
2 - Jun - 2019 - 13:00 - 25 - Aug - 2019 - 17:00

Nieuwe wisseltentoonstelling in het Leudalmuseum in het teken van relaties Leudal en Indië.

Vanaf 2 juni tot en met 25 augustus 2019 staat de nieuwe wisseltentoonstelling in het Leudalmuseum / Bezoekerscentrum Leudal te Haelen geheel in het teken van de relaties tussen Leudal en Indië. De tentoonstelling, met als titel “Leudal-Indië, raakvlakken”, is opgezet door de Studiegroep Leudal.

Waarom juist dit thema?

Het thema zal voor velen verrassend zijn, en zeker ook vragen oproepen. Immers, waar moet men aan denken als het gaat om raakvlakken tussen Leudal en Indië? Wel nu, raakvlakken zijn er meer dan u denkt.

Het is een tentoonstelling naar aanleiding van zeventig jaar soevereiniteitsoverdracht (dec.1949) en vierhonderd jaar stichting van Batavia (1609). De hele Nederlands-Indische tijd van VOC tot dekolonisatie komt (in het kort) aan bod in foto's, teksten en voorwerpen, maar de nadruk ligt op vijf raakvlakken met Leudal.

Het verhaal van Jan,

 

Het verhaal van Jan,

"Jan", inwoner van Leudal, vertelt aan de hand van teksten, foto, en voorwerpen, over zijn over- over-....overopa van moeders kant, die Gouverneur-Generaal was van 1723 tot 1729: de hoogste baas dus in Batavia. Indië bleef een rol spelen in zijn familie tot op de dag van vandaag.

Eugène Dubois,
Als het gaat om raakvlakken tussen Leudal en Indië dan mag het verhaal van Eugène Dubois daarin natuurlijk niet ontbreken. Bovendien is juni de jaarlijkse Duboismaand, een extra reden om dit vooral wetenschappelijk 19e eeuwse thema te belichten. Het accent ligt nu natuurlijk vooral op zijn opgravingen in Indië. Zijn vondsten in Indië zijn beroemd geworden omdat die de evolutie van aap naar mens overbrugden.

De zusters Franciscanessen,

Een tweede 19e eeuws raakvlak is religieus/sociaal van aard.

Onze zusters, de Franciscanessen van de Kreppel in Heythuysen vertellen het verhaal over hun stichteres, de uitgroei van de congregatie en het missiewerk in Indië. Een vitrine vol mooie objecten, door zusters gemaakt en meegebracht, is te bewonderen in deze expositie.

Twee verhalen,

Dan volgen twee verhalen uit de laatste dagen van onze kolonie.

Eerst het verhaal van en over "Hanneke". Nu een oudere dame uit Haelen, toen het jongste kind van een gezin, waarvan vader en broer in verschillende mannenkampen waren geïnterneerd en moeder met 7 dochters in kamp Ambarawa-6 opgesloten zat. Het verhaal van Hanneke komt uit de boeken van haar broer, vader, zus. Die boeken zijn later geschreven en samengesteld uit brieven en tekeningen uit die barre tijd.

Onze jongens, de Indië-veteranen,

Een heel belangrijk “raakvlak” is natuurlijk de uitzending naar Indië in opdracht van de Nederlandse regering van vele jonge mannen in de jaren 1945-1950. Wie waren het? Wat weten we over hen? Wat hebben ze meegemaakt?

Het is bijna ondoenlijk gebleken om alle namen te achterhalen.
Wij hebben materiaal kunnen verzamelen uit verschillende Leudaldorpen, maar het is vooral de Heemkundevereniging Neer die zich zeer heeft ingespannen om alle voorhanden zijnde informatie te verzamelen over de vanuit Neer uitgezonden dienstplichtige militairen en vrijwilligers.
Wij hebben dan ook dankbaar gebruik gemaakt van hun kennis en informatie. Dat neemt niet weg dat alle aanvullende informatie over Indië-veteranen uit andere dorpen zeer welkom is, want deze studie is nog lang niet af, en misschien is deze tentoonstelling ook voor anderen aanleiding om dit onderwerp nog verder uit te werken.

Lezingen.
Zoals gebruikelijk zijn ook aan deze wisseltentoonstelling weer enkel lezingen gekoppeld. Zo zal in ieder geval generaal b.d. Leen Noordzij op donderdag

27 juni en lezing verzorgen over onze dienstplichtige militairen en vrijwilligers die in de periode 1946-1950 werden uitgezonden naar het verre Indië. Een voor velen wel zeer ingrijpende ervaring, en die sommigen met de dood moesten bekopen. Publicatie over deze en een andere lezing volgt te zijner tijd.

Openstelling.

De tentoonstelling “Leudal-Indië, raakvlakken”, is te zien vanaf 2 juni tot en met 25 augustus 2019 in het Leudalmuseum, Roggelseweg 58, 6081 NP Haelen.
Het museum is dagelijks geopend met uitzondering van de maandagen.
Op dinsdag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur, en op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Zie ook www.bezoekerscentrumleudal.nl of www.studiegroepleudal.nl

De entree bedraagt € 2,50, kinderen tot 12 jaar en donateurs van het tijdschrift Rondom het Leudal gratis.