28 nov 2022

World Wide Candle Lighting \ Wereld Lichtjesdag

Clemenskerk, Groeneweg 2-4, 6441 LL Brunssum.

Op zondag 11 december 2022 organiseren de contactouders van de vereniging DagVlinder, Zelfhulpgroep Overleden Kind in Limburg een herdenkingsbijeenkomst voor onze overleden kinderen, ter gelegenheid en in het teken van World Wide Candle Lighting.
Wereldwijd branden op deze dag om zeven uur kaarsen om overleden kinderen te gedenken. DagVlinder wil bij deze gelegenheid onze kinderen “vol in het licht” zetten. Bij deze bijeenkomst zijn ook niet leden van de vereniging welkom.

Deze bijeenkomst vindt plaats in de Clemenskerk, Groeneweg 2-4, 6441 LL Brunssum.

Voor de muzikale opluistering zal Nicole Scheepers, Vocaaltotaal, zorgdragen.

We willen de bijeenkomst starten om 18.45 uur. We verzoeken u een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn in de kerk.

De bezoekers wordt gevraagd om als ze dat willen een foto van hun overleden kind mee te brengen. Deze foto’s krijgen een centrale plaats, zoals dat gebruikelijk is bij bijeenkomsten van DagVlinder.

 

Namens de organisatoren,

Kitty Huisman

tel:045-5116016    info@DagVlinder.nl    www.DagVlinder.nl

 

AANVULLENDE INFORMATIE m.b.t. World Wide candle lighting

Jaarlijks wordt op de tweede zondag in december, dit jaar voor de 24e keer de wereldwijd de gedenkdag voor de overleden kinderen gehouden.

Op initiatief van The Compassionate Friends ( TCF) uit de VS, een zustervereniging van Ouders van een Overleden Kind, wordt Worldwide Candle Lighting (kaarsen branden wereldwijd) gehouden.

Het is begonnen in de VS in 1997 met een kleine oproep via internet en is sindsdien tot enorme omvang uitgegroeid, doordat het gerucht zich als een lopend vuurtje over de wereld verspreidde.

Zo stonden er al in 2007 op de website van TCF maar liefst 500 bijeenkomsten vermeld, die in 21 verschillende landen zijn gehouden.

Childrens’s Memorial Day, werd in 1998 door president Clinton als een officiële herdenkingsdag erkend.

In de korte tijdspanne van één dag, worden daarop elk jaar duizenden berichten ontvangen uit alle delen van de wereld en in verschillende talen.

Er wordt door vele media in de VS aandacht besteed aan deze herdenkingsdag en gelukkig willen ook in ons land verschillende media er steeds vaker belangstelling voor tonen.

Door dit initiatief om wereldwijd kaarsen te branden, worden familie en vrienden over de hele wereld verenigd, wanneer zij gedurende een uur kaarsen aansteken ter herinnering aan kinderen die gestorven zijn, op welke leeftijd of door welke oorzaak dan ook.

Stel je eens voor:  wanneer de kaarsen worden aangestoken om zeven uur ’s avonds plaatselijke tijd én dat gebeurt in de ene na de andere tijdzone telkens een uur na elkaar, dan ontstaat er een denkbeeldige golf van licht die de hele wereld overspoelt.

Dan herdenken en eren honderdduizenden mensen overleden kinderen op een manier die uitstijgt boven alle etnische, culturele, religieuze en politieke grenzen.