OverheidNieuw en Hip

Gebruik van drones. Hoe zit het nu echt?

We zien steeds vaker dat gebruik wordt gemaakt van vliegen met een drone. Als u zich aan de regels houdt, dan mag dat. Deze regels verschillen overigens tussen hobbymatig (particulier) en professioneel (zakelijk) gebruik.

Regeling modelvliegen

Voor particulier gebruik geldt dat deze valt onder de Regeling modelvliegenKort samengevat houdt dit het volgende in:

  • u mag niet hoger dan 120 meter boven grond of water vliegen
  • u mag niet boven aaneengesloten bebouwing (lees: stad of dorp) vliegen
  • u mag niet in het donker vliegen, of boven een mensenmenigte
  • u moet de drone altijd kunnen zien
  • u moet rekening houden met een schrikreactie van dieren

Geen algemene regelgeving

Helaas is er geen algemene regelgeving in Europa of de rest van de wereld. Ieder land heeft zijn eigen wetten. Houd er rekening mee, dat niet alles wat in Nederland is toegestaan, ook in het buitenland mag.

Wij adviseren u om vóór het vliegen goed uw polisvoorwaarden na te kijken of uw verzekeringsmaatschappij eventuele schade dekt.

 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Als de drone namens een bedrijf is gekocht en zakelijk wordt gebruikt, dan is een ontheffing van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vereist.

Boetes

Als er een overtreding geconstateerd wordt, zijn de boetes niet mals: de luchtvaartpolitie kan een bekeuring van duizenden euro’s opleggen. Helemaal oppassen is het bij het filmen van evenementen. Als de organisator iemand inhuurt die zonder vergunning vliegt, dan kan deze aansprakelijk worden gesteld als er schade ontstaat of als personen gewond raken, bijvoorbeeld door een crash.

Meer informatie

Voor verdere informatie, ook voor zakelijk gebruik, kunt u terecht op de site van de Rijksoverheid. Hier kunt u onder andere lezen in welke situaties een vergunning is vereist en aan welke voorwaarden u moet voldoen.