Overheid

Gemeente Nederweert geeft subsidie voor goede initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren

Nederweert

Stel, u hebt een leuk idee om de leefbaarheid in uw dorp of buurt te verbeteren. Dat wilt u graag gaan uitvoeren. Maar helaas is er geen geld voor. Jammer, want zo blijft het bij een idee. Of toch niet?

Nee, want we hebben als gemeente een krediet beschikbaar voor nieuwe leefbaarheidsinitiatieven. U kunt dus subsidie aanvragen voor een activiteit die bijdraagt aan het meedoen in de samenleving.

Stimuleren en faciliteren: Wij vinden het belangrijk dat inwoners zich goed voelen in hun leefomgeving en prettig wonen in onze gemeente. Daarbij stimuleren en faciliteren we initiatieven van burgers die samen zorgen voor sociale samenhang in dorpen en buurten.

Voor drie jaar : De gemeente heeft als extra stimulans budget vrijgemaakt om goede leefbaarheidsinitiatieven in onze dorpskernen, buurten en straten te realiseren. Hiervoor stellen we geld beschikbaar voor een periode van drie jaar.

U bent aan zet: Het is nu aan u, inwoners, verenigingen en stichtingen in Nederweert, om gebruik te gaan maken van deze subsidie. De ideeën om de leefbaarheid in uw dorpskern of buurt te verbeteren, kunnen betrekking hebben op vele terreinen. Denk bijvoorbeeld aan zorg en ondersteuning, cultuur, ontmoeting en ontspanning.

Vernieuwend: Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie, is dat het initiatief vernieuwend is en dat het de dorpskern of buurt aantrekkelijk maakt om er te wonen (of te werken). Het idee hoeft niet groot te zijn. Een voorbeeld van een leefbaarheidsinitiatief is de Samentuin in Ospeldijk, naast het speelveld. Ouders kunnen in de tuin aan het werk, terwijl de kinderen zich vermaken op de speeltoestellen.

In de praktijk: Het initiatief (Leer Iedereen Nederland Kennen) Nederweert maakte al gebruik van de nieuwe regeling om de ideeën te realiseren.

De organisatie wil inwoners van Nederweert, die dat willen, iets extra’s bieden waardoor ze makkelijker mee kunnen gaan doen in onze samenleving.

Coördinator Paul Batenburg van LINK: “Vorig jaar organiseerden we samen met Vluchtelingenwerk Zuid een ontmoetingsdag voor nieuwe Nederlanders in De Gunnerij. Het was een gezellige middag met boeiende gesprekken en leuke activiteiten. Op een laagdrempelige manier konden bezoekers kennis maken met elkaar en zo ontstond het idee om zoiets wekelijks te doen. Met steun van de gemeente en sponsors kregen we voet aan de grond. Meer weten? Www.link-nederweert.nl.”

 

Welke ideeën zijn er al?

De gezelligste straat van Nederweert!

De Gunnerij; ontmoeting staat centraal

Dierenweide aan de Florastraat

Nederweert loopt op rolletjes

Plantenbakken bij de kerk zijn opgeknapt

 

Bankjes Aerthijsplein opknapbeurt

Bij-ZZZaak in Nederweert

Opening Samentuin Ospeldijk

 

In onderstaande link leest u de uitgewerkte ideeën die tot stand zijn gekomen door de subsidie:

https://nederweert.nl/idee/welke-ideeen-zijn-er-al_45443/

 

Subsidie voor goede ideeën: Hebt u plannen voor een leefbaarheidsinitiatief met behulp van de subsidie? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag doen. We toetsen de aanvraag op één van de volgende punten:

  • het bevorderen van sociale activering en tegengaan van sociale uitsluiting
  • het bevorderen van betrokkenheid tussen bewoners en groepen van burgers
  • het verrichten van een bijzondere inspanning die verenigingoverstijgend zijn en het algemeen belang dienen.

Aanvraag indienen: Op www.nederweert.nl/idee vindt u meer informatie over de leefbaarheidssubsidie. U kunt hier ook het aanvraagformulier vinden.

Vragen: Nog vragen? Neem dan contact op met onze regisseurs leefbaarheid Harold van der Haar of Iris van de Ven. Dat kan telefonisch of via mail: h.vanderhaar@nederweert.nl en i.vandeven@nederweert.nl.