Advertorial

Zorgrobot Tessa gaat implementatiefase in bij De Zorggroep

Midden Limburg

Zorgrobot Tessa heeft zich het afgelopen jaar bewezen binnen Groene Kruis Thuiszorg van De Zorggroep. Dit innovatieproject is zodanig succesvol dat het management akkoord heeft gegeven voor het voortzetten en vergroten van de inzet van Tessa. Hiermee is een eerste projectperiode afgesloten waarin in totaal 65 plug-and-play Tessa’s zijn ingezet bij cliënten in de thuiszorg.

 

De Zorggroep gaat nu de implementatiefase van Tessa in. Het doel is om dit jaar in elk thuiszorgteam minimaal 2 Tessa’s in te zetten. De verwachting is dat de implementatie voor 1 juli is afgerond en dat Tessa dan een standaard onderdeel is van de dienstverlening binnen de wijkverpleging van De Zorggroep. Zo draagt de zorgorganisatie bij aan de positieve gezondheid van haar cliënten en zorgt ze dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen.

Tessa is als hulpmiddel ingezet om cliënten te ondersteunen bij een zorgvraag. Binnen 5 maanden zijn 65 Tessa’s ingezet. De zorgmedewerkers van GKT zijn met behulp van een aantal webinars geïnformeerd over de inzet van Tessa, ondersteund door filmpjes met uitleg over de zorgrobot.

 

Uit de evaluatie blijkt dat zorgmedewerkers positief zijn over het gebruik van Tessa. Zij zien dat de zorgrobot de cliënt zelfredzamer maakt, de kwaliteit van zorg verbetert en tegelijkertijd doelmatig maakt. Een groot gedeelte geeft daarbij ook aan dat de kwaliteit van leven van de cliënt zeer sterk wordt verhoogd. Het geeft zelfregie. Het bieden van deze zorg op afstand helpt de cliënt en helpt tegen eenzaamheid.

 

Tijdens de Slimme Zorg Estafette organiseert De Zorggroep i.s.m. Tinybots speciaal voor haar netwerkpartners en andere geïnteresseerden een webinar om ervaringen te delen over de zorgrobot.

 

Het webinar is op 23 februari van 12.00 tot 13.00 uur. Aanmelden is hier mogelijk.