2 nov 2021

“Het Leudal voor nu en altijd” Herdruk Leudalboek

Roggelseweg 58 in Haelen

In 2019 verscheen het prachtige boek “Het Leudal voor nu en altijd” van de auteurs Phlip Bossenbroek (teksten) en Hans Smulders (foto’s). Inmiddels is deze eerste oplage van 900 stuks, ondanks de coronabeperkingen, helemaal uitverkocht.  Reden voor een tweede druk die na half november verschijnt.

Het fraai ogende, kloeke boek (224 pagina’s), in full colour, beschrijft het natuurgebied Het Leudal in al zijn  facetten. Het is een verhalend fotoboek, rijk geïllustreerd met op de tekst afgestemde foto’s. Naast de beschrijving van de bijzondere natuur en het afwisselende landschap, worden ook het ontstaan, de bodemopbouw en de waterhuishouding beschreven.

Uitvoerig wordt de cultuurhistorie verwoord. Juist de bijzondere mix van prachtige natuur en de vele sporen van menselijk gebruik maakt het Leudal zo aantrekkelijk.

Denk maar aan de verschillende watermolens, het kloostercomplex Sint Elisabethsdal, het intrigerende landgoed De Bedelaar met zijn Uilentoren, de geheimzinnige Groaveberg, de prehistorische grafvelden en de vele landschappelijke structuren zoals houtwallen, grens- en knotbomen, kenmerken van voormalige hakhoutcultuur, weidepoelen, rabatten en stokoude voetpaden.

De mix met heideveldjes, schrale graslanden, vennen en akkers met akkerkruiden maken de beleving van het gebied tot een avontuur. De beekdalen van Zelsterbeek en Leubeek met hun feeërieke schoonheid in het voorjaar en mysterieuze beleving op wat mistige herfstdagen garanderen een waardevolle herinnering aan de wandeling door het Leudal.

Het boek kost €24,95 en is verkrijgbaar onder andere in het bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58 in Haelen. Voor andere verkooppunten zie de website van Studiegroep Leudal (www. studiegroepleudal.nl).