Lim­burg­se agra­riërs le­ve­ren ver­bo­den mid­de­len in

Ruim een op de vijf Limburgse agrariërs heeft afgelopen winter verboden chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en ongedierte ingeleverd. Het gaat om ruim achttienduizend kilo.

Doel van de actie was te voorkomen dat deze middelen ooit in het milieu terechtkomen.

Veel boeren, tuinders en boomtelers hebben middelen in de kast staan die niet meer toegelaten zijn. Soms weet de agrariër dat niet. Soms weet hij niet waar hij met het spul naar toe moet en blijft het in de kast staan.

Het probleem is dat er onvoldoende innamepunten bij gemeenten zijn.

De meeste gemeenten nemen geen bedrijfsafval aan. Reden waarom de actie – onder de slogan ‘bezem door de middelenkast’ - nodig was. Het was een speciale actie in opdracht van de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg.

,,Door de middelen verantwoord af te voeren is voorkomen dat ze bijvoorbeeld in het water terechtkomen,“ zegt bestuurslid Har Frenken van het Waterschap Limburg. Milieugedeputeerde Bob Ruers is tevreden met dit resultaat. ,,In grond- en oppervlaktewater worden immers nog altijd teveel restanten aangetroffen van gewasbeschermingsmiddelen,” zegt hij.

Niet alleen agrariërs, ook loonwerkers en hobbyboeren kregen de kans om anoniem en kosteloos restanten van de verboden middelen in te leveren.

682 van de 3000 aangeschreven bedrijven maakten er gebruik van. Zij leverden in totaal 18.308 kilo middelen in. Van de bezochte bedrijven waren er 123 die hun middelenkast helemaal op orde hadden en niks hoefden in te leveren. Bij één bedrijf werd maar liefst 463 kilo opgehaald en bij drie anderen bedrijven meer dan 400 kilo.

Vooral boomtelers (39%) maakten van de actie gebruik, gevolgd door fruittelers ( 35%), akkerbouwers (32%) en glastuinders (29%). De akkerbouwers leverden het meeste in (5.963kilo), op de voet gevolgd door de tuinders (4.956 kilo). Deze laatste sector heeft gemiddeld per bedrijf ook veruit de grootste hoeveelheid afgevoerd (64kilo), gevolgd door de sector loonwerkers (38kg). De meeste deelnemers kwamen uit Horst aan de Maas (113), Leudal (80) en Peel en Maas (75).

In die gemeenten werden dan ook de grootste gezamenlijke hoeveelheid opgehaald, namelijk Horst aan de Maas (3.838 kilo), gevolgd door Peel en Maas (2.915 kilo), en Leudal (2.013 kilo).