Overheid

Baan­kan­sen ver­groot door in­zicht op vaar­dig­he­den

De Provincie Limburg draagt anderhalf miljoen euro bij aan het actieplan ‘Door Inzicht aan de Slag’, een gezamenlijk plan van UWV, gemeenten en Limburgse Werkgevers Vereniging om van minstens 7350 werkzoekenden competenties in kaart te brengen.

Door te kijken naar competenties van mensen in plaats van opleiding en werkervaring, wordt de kans op het vinden van een passende baan groter. Het project draagt bij aan een oplossing voor de snel toenemende vraag op de Limburgse arbeidsmarkt.

 

Samenwerking

“Veel Limburgse bedrijven hebben moeite met het invullen van hun vacatures”, zegt gedeputeerde Joost van den Akker. “Potentiële werknemers met de goede competenties zijn moeilijk te vinden. Het feit dat er nog 94.000 mensen aan de kant staan, maakt héél duidelijk dat er iets moet gebeuren. Door Inzicht aan de Slag is een plan waarmee de eerste stap gezet wordt. Werkgevers, het UWV en gemeenten dragen samen dit plan.”

Match

De eerste stap in Door Inzicht aan de Slag is het in kaart brengen van de competenties van de mensen die nu nog geen werk hebben.

“Als deze competenties inzichtelijk zijn, weten we ook bij welk werk ze kunnen passen”,

 

aldus Manuel Stoffels van het UWV. “Daarna kunnen we aan de slag met het maken van de match. Dit gaan we doen met kleinschalige projecten: samen met werkgevers en het onderwijs gaan we ervoor zorgen dat werkzoekenden die bij een bepaalde sector passen ook daadwerkelijk bij werkgevers aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld door scholing of werkend leren.”

Dit vraagt ook een andere kijk van werkgevers. Ook zij moeten aan de slag om te kijken welke competenties van belang zijn voor het werk in plaats van naar opleiding of leeftijd. Op die manier wordt de stap naar een match een stuk kleiner. Tweede stap is de vraag van ondernemers te matchen met de mensen die beschikbaar zijn voor werk. Daarvoor worden provinciebreed bijeenkomsten op touw gezet waar werkgevers en werkzoekenden elkaar ontmoeten. Mark Hendriks van de Limburgse Werkgevers Vereniging:

 

“Het is goed dat Limburg de voortrekkersrol neemt in het transparant maken van de bestanden en vraag en aanbod op deze manier bij elkaar brengt”.

 

Competenties

“Het unieke aan dit plan is dat alle partijen in Limburg samenwerken,” stelt de Venlose wethouder Alexander Vervoort namens de drie arbeidsmarktregio’s. “De snelle omslag van een ruime naar een krappe arbeidsmarkt vraagt om een gezamenlijke en creatieve aanpak. En dat is precies wat we gaan doen in Limburg. Door te matchen op competenties gaan we ons arbeidspotentieel nog beter benutten. En dat is goed nieuws voor Limburgse werkzoekenden en werkgevers.”