Overheid

Een financieel positief resultaat voor de gemeente Leudal

Leudalplein 1 Heythuysen

 

Gemeente Leudal sluit 2017 af met positief resultaat

 

De gemeente sluit 2017 af met een positief resultaat van ruim 1,5 miljoen euro. Dit blijkt uit de (voorlopige) jaarrekening 2017 die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Daarmee toont de gemeente dat ze haar stevige financiële positie behoudt. Net als een bedrijf publiceert gemeente Leudal elk jaar een jaarverslag: een verantwoording van het voorgaande jaar, zowel op het gebied van financiën – inkomsten versus uitgaven – als een verantwoording van het gerealiseerde beleid.

 

Financiële positie verstevigd

De wethouder Financiën, Piet Verlinden, is tevreden over de jaarcijfers 2017 van Leudal. “Leudal krijgt weer wat vet op de botten. De nieuwe coalitie kan door de financiële ruimte met vertrouwen verder bouwen aan een mooie toekomst.”

Enkele mee- en tegenvallers

De belangrijkste meevallers in 2017 waren hogere opbrengsten toeristenbelasting (€145.000) en pacht landbouwgronden (€37.000). Minder kosten aan “10 jaar Leudal” (€31.000) als gevolg van hogere sponsorbijdragen. En minder schadeclaims (€55.000).  Er waren ook tegenvallers: Lagere opbrengsten uit Onroerende Zaak Belasting (OZB), € 35.000,-. Extra inhuur van jobcoaching voor het Mensontwikkelbedrijf (€ 55.000,-). En hogere onderhoudskosten software (€ 60.000,-) onder meer door investeringen in informatieveiligheid.

Krachtige gemeente

Deze en alle andere initiatieven en programma’s maken van Leudal ook een krachtige gemeente. Dit is onder andere terug te vinden in het feit dat extra aandacht voor uitkeringsgerechtigden heeft geleid tot de uitstroom van 33 personen (7,9%), 32 maatschappelijke initiatieven zijn gesubsidieerd vanuit het Fonds Maatschappelijke Activiteiten, 6 leerlingen succesvol hebben deelgenomen aan het traject zelfstandig reizen en 13 startersleningen zijn verstrekt.

Meer informatie over de jaarrekening?

De concept jaarrekening staat op de website van de gemeente en is in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn ook van harte welkom om bij de behandeling van de jaarrekening in de gemeenteraad aanwezig te zijn. De raadsvergadering is op 3 juli 2018 in het gemeentehuis in Heythuysen (aanvang 19.30 uur). De vergadering is ook live te volgen via http://webcast.nl/leudal.