Overheid

27 pogingen tot alcohol aankoop in sportkantines

Leudal

De gemeente Leudal heeft in navolging van een eerder onderzoek eind 2017 bij  supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden en cafetaria naar de verschaffing van alcohol aan jongeren onder 18 jaar, een nalevingsonderzoek uitgevoerd bij sportkantines. In totaal zijn er 16 sportkantines bezocht. De verantwoordelijkheid voor de verkoop van alcoholhoudende drank ligt bij de exploitant van de inrichting. De wettelijke taak om de leeftijdsgrens van 18 jaar te handhaven ligt bij de burgemeester van de gemeente.

Het onderzoek

Het onderzoek onder sportkantines is uitgevoerd door STAP. Het Nederlands instituut voor alcoholbeleid. Twee mysteryshoppers van 17 en 18 jaar oud, hebben onderzocht in hoeverre sportkantines zich aan de wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol houden. De mysteryshoppers hebben in totaal 27 aankooppogingen gedaan. Bij de bezoeken werd er in 30% van de aankooppogingen gevraagd naar een geldig legitimatiebewijs of naar de leeftijd. Daar waar naar een identiteitsbewijs werd gevraagd, werd vaker de verkoop van alcohol geweigerd.

Tussentijdse monitor
De GGD heeft naast het onderzoek van de gemeente ook een tussentijdse monitor uitgevoerd bij leerlingen van Sint Ursula Heythuysen en Horn, leerjaar 2 en 4. Dit zijn jongeren van 14 en 16 jaar oud. Uit de resultaten blijkt dat het alcoholgebruik in Leudal is toegenomen ten opzichte van de laatste resultaten uit 2013. De startleeftijd waarop jongeren beginnen te drinken is iets gestegen.

De meeste komen rond de leeftijd van 12 jaar en 7 maanden voor de eerste keer in aanraking met alcohol. Jongeren gaven aan gemakkelijk aan alcohol te komen. Zowel bij commerciële gelegenheden (42%) als via familie of vrienden (82%).Veel jongeren gaven ook aan dat hun ouders het goed vinden als ze thuis of op een feestje alcohol drinken.
 

Conclusie
Kijkend naar de resultaten onder de sportkantines zijn er 27 aankooppogingen gedaan. Hierbij was er drie keer sprake van correcte naleving. De jongeren kregen geen alcohol. In 4 gevallen was er sprake van schenktijdenbeleid. Dit betekent dat er geen alcohol verkocht wordt, bijvoorbeeld omdat er een jeugdwedstrijd gespeeld wordt. Burgemeester Arno Verhoeven vertelt: “Het betreft slechts een minderheid, die zich aan de wettelijke leeftijdsgrens houdt. We hebben een toezichthoudende taak en zetten in op preventie om  alcoholgebruik onder minderjarige te voorkomen. Samen met onze zorg- en welzijnpartners, scholen en politie willen we jongeren maar ook de ouders bewust maken van de gevolgen van alcoholgebruik. Deze mogen niet onderschat worden.”

Waarschuwing

Alle sportkantines die de drank- en horecawet niet correct hebben nageleefd ontvangen een brief met een waarschuwing. In deze brief staan tevens tips om de verstrekking van alcohol aan jongeren onder 18 jaar te voorkomen. Daarbij worden de verenigingen uitdrukkelijk gevraagd om zich te melden bij Synthese als ze op hun locatie meer uitleg willen hebben ter voorkoming van alcoholverstrekking aan minderjarigen. Dit geldt ook voor alle andere sportkantines.

 

Alcohol bij jongeren en de samenleving
Sinds 1 januari 2014 geldt een wettelijk verbod om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Deze leeftijdsgrens is er niet voor niets. Alcoholgebruik door jongeren onder de 24 jaar heeft negatieve effecten op de hersenontwikkeling, de leerprestaties op school en daarmee hun maatschappelijke kansen. Voor de samenleving zijn er negatieve gevolgen zoals meer vraag naar zorg- en norm overschrijdend- of zelfs crimineel gedrag. Het gebruik van alcohol is sterk in onze cultuur verweven. Burgemeester Arno Verhoeven: “Het vraagt om een verdergaande samenwerking, verantwoordelijkheid van onze inwoners en inzet van handhaving om dit te kunnen veranderen.”