Overheid

600 mezenkastjes voor de gemeente Leudal

Leudal

Vanuit de Studiegroep Leudal/IKL is een verzoek binnengekomen voor een bijdrage van € 10.000,- uit het Groenfonds. Dit voor de bouw en plaatsing van 600 mezenkastjes in de gemeente Leudal. Diverse vrijwilligers uit de dorpen gaan meewerken aan het project om dit te realiseren. Ook basisschoolkinderen worden hier op een speelse manier bij betrokken.

 Op diverse locaties in de gemeente Leudal hebben we te maken met de eikenprocessierups. De rups zorgt voor veel overlast en de gemeente is vaak druk doende om deze overlast te beperken. De mees is een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Door het aantal nestgelegenheden te verhogen op locaties waar sprake is van overlast door de eikenprocessierups kan de overlast door de rupsen afnemen.


Overlast eikenprocessierupsen

Wethouder Robert Martens: “Koolmezen broeden in bosrijke gebieden, maar ook in kleine bosjes, parken en tuinen. Dit zo lang er nestgelegenheid en voedsel te vinden is. De mees maakt veel gebruik van boomholtes, maar broedt ook in schuurtjes en in nestkasten. De vogels voeden zich met rupsen, andere kleine insecten (tot circa 1 cm lengte), beukennootjes en zaden. Door het plaatsen van 600 mezenkasten op locaties waar momenteel overlast is door onder andere de eikenprocessierupsen kunnen we de biodiversiteit stimuleren en het ecosysteem een positieve boost geven.”


Project

Het is wenselijk basisschoolkinderen actief te betrekken bij de natuur. Met vrijwilligers worden per kern de basisscholen benaderd. De kinderen krijgen daarbij voorlichting over wat men wil bereiken met dit project. Tevens worden 200 van de mezenkastjes door de kinderen zelf gebouwd en geplaatst. De overige 400 kasten worden door een lokale stichting gemaakt, waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt actief zijn.

 

Raad
Het voorstel wordt ook nog aan de raad voorgelegd om hierover tijdens de raadsvergadering van 17 maart een besluit te nemen.