Overheid

Af­scheid hui­di­ge en in­stal­la­tie nieu­we com­mis­sa­ris van de Ko­ning in de Pro­vin­cie Lim­burg op 1 de­cem­ber 2021

Limburg

Emile Roemer is per 1 december benoemd tot nieuwe commissaris van de Koning in de Provincie Limburg. Die dag wordt hij ook geïnstalleerd in een buitengewone vergadering van het Limburgs Parlement. Hij volgt Johan Remkes op waarvan in dezelfde vergadering afscheid wordt genomen.

Aanstaand gouverneur Emile Roemer: “Ik verheug me er enorm op om nu echt te beginnen met mijn werk voor Limburg en de Limburgers. Natuurlijk is het jammer dat de installatie vanwege de coronamaatregelen noodgedwongen in een kleinere setting plaatsvindt, maar dat kan onder deze omstandigheden nou eenmaal niet anders.

De komende tijd zal ik, binnen wat wél mogelijk is, op veel plaatsen in de provincie contact met inwoners leggen, kennismaken in gemeenten, met instellingen en bedrijven. Ik wil vooral luisteren naar wat zij belangrijk vinden voor Limburg. Daar wil ik de eerste periode veel tijd in steken.”

 

De buitengewone Statenvergadering op 1 december is tussen 18.00 – 20.00 uur(opent externe website) via de livestream (www.limburg.nl(opent externe website)) van de Provincie Limburg, de facebookpagina van L1 en op de website www.limburger.nl te volgen.