18 mei 2021Overheid

Bijtende Bende in Leudal

centrum Heythuysen

Maak kennis met de impact van drugscriminaliteit! Op vrijdag 21 mei is de Bijtende Bende te vinden op de weekmarkt in Heythuysen. Hier kunnen jong en oud alles te weten komen over de signalen en hoe drugscriminaliteit te herkennen. Met de actie Bijtende Bende wil de politie, gemeente en Meld Misdaad Anoniem inwoners van Leudal bewust maken van drugscriminaliteit. Hoe kunnen inwoners drugscriminaliteit herkennen en wat kunnen ze er tegen doen.

Volgens wijkagent Dianne Reemers zijn er ook hennepkwekerijen en drugslabs in Leudal. De vraag is waar? Het afgelopen jaar zijn er in Leudal diverse hennepkwekerijen en drugslabs opgerold. Ook wordt er regelmatig drugsafval in het buitengebied gevonden. Enkele weken geleden was dit nog het geval aan de voet van de Kirkelsberg in Roggel. Hier waren vaten met chemisch afval in brand gestoken, maar er lagen ook andere resten van een drugslab. Door de lekkende vaten zijn er chemicaliën in de grond terecht gekomen. Heel gevaarlijk voor mens en dier. De kans is groot dat er in de buurt een drugslab heeft gezeten of nog zit. Vaak wordt afval namelijk relatief dichtbij gedumpt. Er wordt niet snel tientallen kilometers mee gereden.

Afhankelijk van burgers

“Om locaties waar hennepkwekerijen of drugslabs gevestigd zijn te vinden, zijn wij mede afhankelijk van meldingen van burgers,” zegt wijkagent Mark Vonk. Voor de politie en boa’s is het lastig om het hele gebied in de gaten te houden. Het vinden van een locatie begint bij één signaal. Dit signaal wordt verder uitgelopen en met andere informatie verrijkt. Bij voldoende aanwijzingen wordt het pand bezocht door de politie. 

Blijf melden

Dianne Reemers: “De politie ontvangt regelmatig meldingen, voornamelijk via Meld Misdaad Anoniem, over vermoedelijke hennepkwekerijen en/of drugslabs. Deze meldingen worden allen opgepakt. Mensen blijf melden. Vaak denken mensen wat de buurman doet dat moet hij zelf weten, maar er zitten risico’s aan verbonden. Zo is er kans op brand, ontploffing, water- en stankoverlast, maar ook op geweld.” 

 

In het belang van de samenleving

Burgemeester Schmalschläger: “Het dumpen en lozen van drugsafval komt ook in Leudal regelmatig voor. In Leudal vonden er in 2020, 8 dumpingen afkomstig van een drugslab plaats. Dit is niet alleen crimineel gedrag, maar ook schadelijk voor het milieu, mens en dier. Helaas wordt het afval ook op andere manieren gedumpt. Denk maar aan sloten en riolen. Deze lozingen zijn minder zichtbaar dan dumpingen in de natuur, maar kunnen wel meer schade opleveren aan de natuur. Daarnaast moet al het gedumpte afval ook worden opgeruimd. De kosten hiervan variëren tussen de €1.000,- tot meer dan € 30.000,- per keer. Het zijn de inwoners die dit uiteindelijk betalen. Dus als u als inwoner iets verdachts hoort, ziet of ruikt; meld het in het belang van de samenleving.”

 

Kom kennismaken!

Voor meer informatie over drugscriminaliteit, kom vrijdag 21 mei naar Heythuysen. Tussen 14.30-18.00 uur staat hier de immersive room van de Bijtende Bende op de weekmarkt, Dorpstraat Heythuysen. Iedereen is van harte welkom. Een bezoekje aan de Bijtende Bende kan met inachtneming van de RIVM richtlijnen.

Ziet, hoort of ruikt u iets verdachts? Meld dit dan altijd. U bepaalt zelf hoe u uw melding doet: