Overheid

College start pilot voor woning- en woonkavelsplitsingen in Leudal

Leudal

Het college start een proef waarmee bestaande woningen en woonkavels gesplitst kunnen worden. Dit biedt inwoners nieuwe woonoplossingen om dichtbij familie en vrienden (te blijven of komen) wonen. De splitsingsmogelijkheden gelden voor inwoners van alle leeftijden. In eerste instantie gaat het om 30 initiatieven.

Wethouder Robert Martens “Wij zien dat een deel van de huidige woningvoorraad niet (meer) aansluit bij de woonwensen van onze inwoners. Vooral de grote gezinswoningen met grote tuinen passen niet meer zo goed.

Er zijn steeds meer 1- en 2-persoonshuishoudens die liever kleiner wonen. Wij denken dat het splitsen van woningen en kavels nieuwe woonoplossingen biedt - voor jong én oud.

Wij hopen ook dat het bijdraagt aan het bevorderen van de onderlinge betrokkenheid en zelfredzaamheid.

Wij willen het makkelijker maken om in te spelen op specifieke woonwensen en (toekomstige) zorgbehoeften, in de buurt van familie en/of vrienden. Dit kan voor inwoners net het verschil maken”.

Pilot met nieuwe mogelijkheden voor woning- en woonkavelsplitsingen

De proef hoort bij een nieuw onderdeel van de Versnellingsagenda Wonen 2023-2025. Hiermee is het mogelijk om (te) grote vrijstaande woningen of royale woonkavels te splitsen en daar één extra woning te realiseren. Dit kan inpandig (woningsplitsing) of via nieuwbouw (woonkavelsplitsing). Er zijn wel voorwaarden. Zo moeten de nieuwe woningen levensloopbestendig zijn, een minimale oppervlakte en kwaliteit hebben en binnen bepaalde prijssegmenten vallen. Voor nieuwe woningen of bouwkavels kunnen financiële kwaliteitsbijdragen gelden. In het buitengebied zijn de regels anders dan in de kernen. Het gaat eerst om een proef van 30 woningen, waarvan 20 in de kernen en 10 in het buitengebied. In 2024 evalueert het college de resultaten en bekijkt of ze de splitsingsmogelijkheden kunnen verlengen.

 

Via deze link: Woonbeleid | Gemeente Leudal, kunt u meer lezen over de vastgestelde pilot “Woning- en woonkavelsplitsingen 2023’.  

_________________________________________________________