Overheid

Creëer meer landschap in jouw eigen omgeving

Maasgouw

Het landschap om ons heen wordt juist in deze tijd ontzettend belangrijk gevonden. Nederlanders geven aan behoefte te hebben aan meer groen in de nabije omgeving. De gemeente Maasgouw en Stichting IKL streven al jaren naar een aantrekkelijk landschap rond de woonkernen.

Ook in het nieuwe jaar krijgen bezitters van huisweides, erven en percelen in het buitengebied de kans om zelf aan de slag te gaan met het creëren van meer landschap in hun eigen omgeving. Doe je mee?

Landschappelijke aanplantregeling voor bewoners in het buitengebied

De gemeente Maasgouw en Stichting IKL stellen daarom weer de landschappelijke aanplantregeling open, waarmee bewoners in het buitengebied tegen een kleine bijdrage in aanmerking kunnen komen voor de aanplant van streekeigen landschapselementen. Landschappelijke beplanting draagt bij aan een gezonde groene leefomgeving. Niet alleen mensen voelen zich prettig in een groene omgeving, voor dieren en planten is een groene omgeving van levensbelang.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website van Stichting IKL. Daarna bekijkt IKL samen met u de mogelijkheden om het buitengebied van Maasgouw nog verder aan te kleden met landschappelijke beplanting. De aanplant wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Maasgouw.

Lees hier de voorwaarden en meld je direct aan