Overheid

Drugs gedumpt op uw eigendom?

Leudal / Limburg

Is er op uw eigendom drugs gedumpt door derden? Dan kunt u hiervoor gebruikmaken van een subsidieregeling. Dit is nog mogelijk tot 1 december 2020.

Heeft u kosten gemaakt voor het opruimen van drugsafval op uw eigendom, dan kunt u hiervoor tot 1 december 2020 compensatie aanvragen op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Provincie Limburg 2020. Uiterlijk maandag 30 november 2020 moet de subsidieaanvraag door Gedeputeerde Staten zijn ontvangen. Particulieren en privaatrechtelijke rechtspersonen krijgen de opruimkosten helemaal vergoed tot een maximum van € 24.999.

Voorwaarde

Voorwaarde is dat de afvoer en verwijdering van het drugsafval plaats heeft gevonden in de periode januari 2019 tot en met november 2020. 

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen via een digitaal aanvraagformulier op de website:

>> Subsidie aanvragen

Melden aan gemeente

Voor het totaalbeeld van drugsdumpingen in de gemeente Leudal is het belangrijk dat de gemeente ook op de hoogte is wanneer drugsafval gedumpt is op een particulier terrein. Wij verzoeken u dit ter informatie met de exacte locatie te melden aan ondermijning@leudal.nl

#Samen maken we een vuist tegen ondermijning