Overheid

Gemeente Kinrooi compenseert verenigingen getroffen door corona

Op 9 november 2020 keurde de gemeenteraad een reglement goed voor de verdeling van de middelen uit het noodfonds voor plaatselijke verenigingen. 12.000 van de 140.563 euro wordt reeds ingezet voor de genomineerde verenigingen bij de lopende win-win-win-actie maar de verenigingen zijn ook aangeschreven om eventuele onkosten ten gevolge van corona te laten weten. De overige beschikbare middelen zullen aan de hand van dit reglement toegekend worden.

 

Voor de win-win-win-actie is 1.000 euro per week voorzien om aan genomineerde, erkende verenigingen uit te keren. Omdat deze actie 12 weken loopt, werd al 12.000 euro van het noodfonds aangewend. Voor de verdeling van de overige 128.563 euro werkte de dienst vrije tijd een reglement uit.

 

Verenigingen die inkomensverlies leden omwille van de annulering van geplande evenementen, kunnen een vergoeding uit het noodfonds krijgen. Reeds gemaakte onkosten voor geannuleerde evenementen worden 100% vergoed. Daarnaast is er ook een vergoeding van 60% van de opgegeven gemiddelde inkomsten van vorige edities met een maximum van 3.000 euro per evenement.  Evenementen waarvan het inkomstenbedrag niet bekend is, krijgen een forfaitair bedrag dat bepaald wordt op basis van vergelijkbare evenementen. Voor enkele activiteiten is een uitzondering voorzien:

- geannuleerde wielerkoersen krijgen een forfaitair bedrag (1.500 euro) vergoed.

- voor evenementen die een eerste keer gepland waren, is eveneens een bedrag bepaald: 1.000 euro voor het kermisevenement in Ophoven van carnavalsvereniging De Zweitjatte, 1.000 euro voor de Maaslandse gordel van Landelijke Gilde Kinrooi en 300 euro voor de Red & White party van Kivoc.

 

De sluiting van de kantine heeft voor vele verenigingen ook een weerslag op de inkomsten. Daarom zal het kantineverlies voor de periode tussen 13 maart en 8 juni 2020 ook voor 100% vergoed worden. Als de 140.563 euro niet toekomt voor alle voorziene tegemoetkoming, zal de vergoeding met een percentage verminderd worden.