6 aug 2021Overheid

Gemeente Leudal controleert panden

Leudal

In de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit controleert de gemeente Leudal uiteenlopende panden in de gemeente. In het eerste half jaar van 2021 zijn 42 panden gecontroleerd op spookbewoning en 59 panden zijn preventief bezocht in de aanpak tegen ondermijning. Ook zijn er hercontroles uitgevoerd in de panden waar in het verleden een drugslab of hennepkwekerij is geconstateerd.

 

Tijdens de controles op spookbewoning, dit houdt in dat een woning op papier leeg staat, maar in de praktijk wel wordt bewoond, waren 7 panden bewoond door mensen die er niet stonden ingeschreven. In deze gevallen kan het gaan om woonfraude, overbewoning of fraude met uitkeringen of toeslagen. In de meeste gevallen ging het echter om woningen waar mensen zich om verklaarbare redenen (nog) niet hadden ingeschreven. Op 7 andere adressen werd niemand aangetroffen, maar waren er wel signalen van bewoning. Daar wordt op korte termijn opnieuw gecontroleerd. Op 5 adressen werden arbeidsmigranten aangetroffen. Deze adressen worden meegenomen in de aanschrijving voor het bijhouden van het nachtregister. Op het bijhouden van het nachtregister gaat de gemeente eveneens frequenter controleren.


Positief
Burgemeester Désirée Schmalschläger: “Dankzij deze controles wordt informatie opgehaald over signalen van ondermijnende criminaliteit in onze gemeente.  Twee bewoners gaven tijdens de controle aan wel eens benaderd te zijn om een loods te verhuren voor criminele activiteiten. Deze personen waren zich ervan bewust dat je maar één keer nee kunt zeggen en hebben hun loods dan ook niet verhuurd. We merken dat de controles door de meeste bewoners positief wordt ontvangen en ze openstaan voor een gesprek over ondermijnende criminaliteit.”

 

Bewustwording

De controles hebben tot doel om de bewustwording onder inwoners te vergroten. Kijkend naar spookbewoning wordt dit vaak ingezet door criminelen die onder de radar willen blijven. Ook kan het voorkomen dat het pand wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het vervaardigen van drugs of de opslag van illegale zaken. Maar er kan ook sprake zijn van ondermijnende criminaliteit in de vorm van uitbuiting van arbeiders. Illegale bewoning kan hoe dan ook gevaar opleveren voor bewoners en voor omwonenden. Bijvoorbeeld als er brand uitbreekt en de brandweer uitgaat van een leegstaand pand.

 

Samen voor een veilige woonomgeving

Burgemeester Désirée Schmalschläger:“Als gemeente vinden we een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners belangrijk. Dat geldt ook voor het welzijn van de mensen die er wonen en werken. Het is belangrijk dat we zicht hebben op wie er wonen en wat de woonsituatie is. Door de controles hebben we informatie en inzichten gekregen die we weer kunnen gebruiken voor aanschrijvingen voor de Basisregistratie Personen (BRP) en voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.”

 

Melden helpt!

Bij het signaleren van ondermijnende criminaliteit is de rol van inwoners en ondernemers ontzettend belangrijk. Houdt u ogen en oren open! Signalen van spookbewoning of andere vormen van ondermijnende criminaliteit kunnen gemeld worden via:

-        de gemeentelijke website: www.leudal.nl/ondermijning (anoniem)

-        M.: 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl (anoniem)

-        de politie: 0900-8844 (wel politie, geen spoed) of 112 (bij spoed)