Overheid

Gemeente Leudal: Denk mee over de herontwikkeling van het voormalige transportbedrijf aan de Markt 8 in Grathem

Leudal

De gemeente Leudal heeft het voormalige transportbedrijf, gelegen aan de Markt 8 en 8a in Grathem, aangekocht. Dit met het doel te komen tot een gewenste herontwikkeling van de locatie. Daarvoor zijn al een aantal mogelijkheden onderzocht. Alvorens tot een definitieve herontwikkeling over te gaan nodigt de gemeente vrijblijvend partijen uit om mee te denken over de herontwikkeling van deze locatie.

Beste idee
De gemeente heeft spelregels opgesteld waaraan de mogelijke planinvulling moet voldoen. Op basis van de combinatie van planinvulling en de prijs die men wil betalen voor het aankopen van de locatie, maakt de gemeente een afweging over de mogelijke herontwikkeling. Het uitgangspunt is om aan het beste idee mee te werken. Dit binnen de financiële mogelijkheden die de gemeente heeft.

Meer weten en meedoen aan de herontwikkeling
De spelregels zijn verkrijgbaar via de gemeente en zijn te vinden op
www.leudal.nl/markt8grathem.

De vraag om mee te denken wordt zo breed mogelijk uitgezet. Een aantal lokale- en bij de gemeente bekende belanghebbende partijen worden actief benaderd. Daarnaast wordt dit gecommuniceerd via diverse andere kanalen, waaronder socialmedia. Uw plan moet uiterlijk 1 mei 2020 vóór 17:00 zijn ingediend bij de gemeente Leudal. Dit kan via de post, postbus 3008, 6093ZG Heythuysen of via mail: info@leudal.nl.