29 jan 2021Overheid

Gemeente Leudal: Duurzaamheid staat voorop!

Leudal

In het Duurzaamheidsprogramma 2021 staan alle projecten en activiteiten, die een bijdrage leveren aan de visie en de opgaven voor de gemeente Leudal op het gebied van klimaat en energiebeleid. Voor alle gemeenten, waaronder ook Leudal liggen er omvangrijke opgaven als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering, de energietransitie en de warmtetransitie.

En dat niet alleen. Ook als het gaat om circulaire economie: het zuinig omgaan met grondstoffen en het voorkomen van het ontstaan van afval, is er voor Leudal veel werk te verrichten.

Vanwege het Nationaal Klimaatakkoord en het besluit om Nederland in 2050 aardgasloos te maken komt de focus met name hierop te liggen. In de komende jaren gaan ook duurzaamheidsthema’s, zoals circulaire economie en sociale aspecten steeds meer aandacht krijgen. De gemeente Leudal is in 2020 gestart met Duurzaam Leudal. Onder deze noemer geeft de gemeente uitvoering aan uiteenlopende projecten, waaronder; zon- en windenergie, zon op daken, energiecharter bedrijven, het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, maar ook klimaatadaptatie, circulaire economie, voeding, afval en mobiliteit.

Eenvoudig energie besparen: waarom niet?

Dit is één van de projecten binnen de energietransitie waar de gemeente in samenwerking met Leudal Energie en Rabobank Peel, Maas en Leudal uitvoering aan geeft. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk huiseigenaren te informeren en te stimuleren om zelf kleine energiebesparende maatregelen in huis te nemen. Om mensen hierover aan het denken te zetten en te informeren over maatregelen die ze zelf kunnen treffen, is er in 2020 bij 15.000 huishoudens de duurzaamheidskrant bezorgd. Daarnaast is er in het voormalig Rabobankgebouw in Heythuysen een pop-upstore geopend, waar inwoners elke vrijdag tussen 14.00 en 20.00 uur informatie kunnen vinden en inwinnen. Daarnaast worden er ook webinars over uiteenlopende onderwerpen georganiseerd. De volgende webinar vindt plaats op 9 februari 2021 om 19.30 uur met als thema de warmtepomp.

Regionale Energie Strategie
In 2019 heeft Nederland in het Klimaatakkoord afgesproken dat onze CO2-uitstoot in 2030 de helft lager moet zijn dan in 1990. En in 2050 zelfs 95% lager. Dertig RES-regio’s in Nederland maken ieder een RES waarin staat welke bijdrage de regio daaraan gaat leveren. De gemeente Leudal heeft mensen afgevaardigd deel te nemen aan de RES  van Noord- en Midden Limburg. De RES is vooral een samenwerking tussen inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. De RES verbindt partijen, deelt kennis en kijkt naar uitdagende vraagstukken die alleen opgelost kunnen worden door over de gemeentegrenzen heen te kijken. Samen maken we haalbare en betaalbare keuzes voor onze regio.

 

Aardgasloos wonen
Een groot deel van de Nederlandse huishoudens gaat zonder aardgas koken. Ze moeten hun huizen duurzaam gaan verwarmen. In 2021 moeten 50.000 bestaande woningen per jaar van het aardgas gehaald worden. Vóór 2030 moet dit aantal zelfs groeien naar 200.000 bestaande woningen per jaar. De belangrijkste reden is dat aardgas een fossiele, eindige brandstof is, waar we niet eeuwig mee doorkunnen. Het onttrekken en verbranden van fossiele brandstoffen heeft bovendien ernstige negatieve effecten voor het milieu, het klimaat en de mens. Om toe te werken naar dit doel start de gemeente Leudal met het informeren van inwoners, maar ook een actief participatieprogramma om mee te denken hoe we in Leudal aardgasloos kunnen wonen.

 

Meer informatie
Voor uitgebreidere informatie over de verschillende projecten en programma’s van de gemeente Leudal kijk ook op www.duurzaamleudal.nl en de gemeentelijke website voor meer nieuws; www.leudal.nl.