5 nov 2019Overheid

Gemeente Leudal niet in hoger beroep tegen Holmel B.V.

Leudalplein 1 Heythuysen

Op de locatie Aan de Heibloem 21a in Heythuysen is een co-vergistingsinstallatie gerealiseerd. De organisatie had de wens de co-vergistingsinstallatie uit te breiden. Voor deze uitbreiding is een aanvraag ingediend.

Na besluitvorming door de gemeenteraad, een ontwerpprocedure en geuronderzoek is de aanvraag in maart 2018 geweigerd.

Tegen dit besluit is door Holmel B.V. beroep ingesteld bij de Rechtbank Limburg.


 

In september 2019 heeft de Rechtbank Holmel B.V. in het gelijk gesteld. Het college heeft besloten uitvoering te geven aan de uitspraak, nader onderzoek te doen en een nieuw besluit te nemen. Dit betekent dat het college niet in hoger beroep gaat.

Over de uitbreiding
Eind november 2014 heeft Holmel B.V. de activiteiten uitgebreid met het proces van scheiden en drogen van mest. Van deze droge mest worden uiteindelijk briketten gemaakt, die via een (nieuw te bouwen) opslagsilo worden getransporteerd. Dit proces was strijdig met het bestemmingsplan en er is – naar aanleiding van klachten, meldingen en handhavingsverzoeken – een handhavingstraject gestart, waarbij de activiteiten zijn stilgelegd.