Overheid

Gemeente Leudal zoekt opvolger voor burgemeester A. Verhoeven

Leudalplein 1 6093 HE Heythuysen

Op 1 september 2019 loopt de ambtstermijn van burgemeester de heer A. Verhoeven af. Hij heeft te kennen gegeven geen nieuwe ambtstermijn meer te willen aangaan. De gemeente Leudal gaat daarom in 2019, in samenspraak met de gouverneur van Limburg, de heer T. Bovens, op zoek naar een nieuwe burgemeester.

Voor de werving van een nieuwe burgemeester is het nodig om op te schrijven welke eigenschappen die nieuwe burgemeester dient te hebben en waarmee hij of zij zich vooral bezig zou moeten houden. De gemeenteraad zal daarom een profielschets opstellen, dat gebeurt in de openbare raadsvergadering van 8 januari 2019.

De fractievoorzitters zullen de gemeenteraad een voorstel voorleggen tot vaststelling van die profielschets. Zij zijn benieuwd wat burgers, ondernemers en anderen vinden wat de nieuwe burgemeester vooral moet zijn, wat hij of zij moet kunnen en wat ie moet gaan doen.

Wilt u uw mening geven? Stuur dan uiterlijk 28 november 2018 een e-mail of brief naar de griffier van de gemeente Leudal, de heer W. Cornelissen. Het e-mailadres luidt raadsgriffie@leudal.nl, het postadres luidt postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.

Het is ook mogelijk om digitaal een korte vragenlijst in te vullen. >>> vragenlijst