Overheid

Gemeente Maasgouw: Hoogstamboomgaarden verfraaien onze kernen

Maasgouw

Bomen leveren tal van positieve bijdragen voor mens en dier. Ook in onze woonkernen en de omliggende landbouwgebieden doen ze dat. Bijvoorbeeld in de hoogstamboomgaarden die vroeger in de dorpsranden en rondom boerderijen werden aangelegd.

Hier en daar zijn nog restanten van oude boomgaarden te vinden.  Samen met inwoners planten we regelmatig nieuwe boomgaarden aan. Zo creëren we een aantrekkelijk landschap waarin het aangenaam toeven is. Niet alleen voor mensen. Ook tal van dieren, zoals bijvoorbeeld de steenuil, vindt er onderdak.

Onderhoud

Om deze bomen goed te onderhouden, organiseert de gemeente snoeicursussen. Het onderhoud van de bomen vereist namelijk wel enige kennis, die we niet verloren willen laten gaan. Zo houden we samen ons landschap in stand en dragen we bij aan het herstel van de biodiversiteit. Bovendien leveren de boomgaarden heel gezonde lokale producten op zoals vers fruit en vruchtensap waarvan bijvoorbeeld weer jam of vruchtenwijn wordt gemaakt. 

Sociale cohesie

Door samen zorg te dragen voor de aanplant, het onderhoud van de hoogstamboomgaarden en uiteraard ook de oogst van appels, peren, pruimen, kersen en noten dragen de boomgaarden zelfs bij aan sociale cohesie en gemeenschapszin. Bijvoorbeeld in Beegden waar vrijwilligers na het oogsten altijd een deel van de opbrengst delen met een zorgcentrum in Beegden of het Wijngilde in Stevensweert die de omgeving betrekt bij de oogst. 
 

Global Goals

Gemeente Maasgouw heeft zich verbonden aan de Global Goals. Dit zijn 17 doelen voor een betere, duurzame wereld.

Bij Global Goal 15 gaat het over het herstel en het duurzaam beheer van bossen en andere natuur, het beschermen van ecosystemen en biodiversiteit om zoveel mogelijk verschillende soorten planten en dieren te behouden.  

Bomen zorgen voor voedsel, kunnen klimaatverandering tegengaan en bieden onderdak aan insecten en andere dieren.

Bomen houden water vast en bieden verkoeling op warme dagen. Ze dragen bij aan een stabieler klimaat.