Overheid

Gemeente Maasgouw kiest bewust voor kruidenrijke vegetaties

Regelmatig krijgt de gemeente vragen over het beheer van de bermen. Vaak omdat gedacht wordt dat meer maaien problemen zoals hooikoorts kan voorkomen. Het is helaas een illusie dat meer maaien helpt. Ook niet als het gaat om problemen met grasaren en teken waar honden soms last van hebben. Ook als we vaker maaien, komen grassen tot bloei en maken ze zaad.

Kruidenrijke vegetaties

In de gemeente Maasgouw is het beheer van de bermen, diverse grasvelden en wadi’s (een buffer voor regenwater) gericht op het ontwikkelen van kruidenrijke vegetaties. Het gras wordt extensief gemaaid.

Dit beheer heeft enkele voordelen:

  • Biodiversiteit

De biodiversiteit loopt al decennia dramatisch terug in Noordwest Europa. De afgelopen dertig jaar is 75 procent van de hoeveelheid insecten verdwenen. De onderzoeken die dit aantonen zijn nota bene in natuurgebieden gedaan. In stedelijke omgeving en in landbouwgebieden is de afname nog groter. Natuurorganisaties doen er alles aan dit proces te stoppen. Ondanks hun inspanningen gaat dit proces gewoon door. Ook als gemeente willen we een bijdrage leveren.

Door minder te maaien krijgen vlinders, bijen, sprinkhanen en allerlei andere insecten de kans hun hele levenscyclus te voltooien.

Maaien we in de zomer de berm dan is er plotsklaps geen voedsel en verblijfplaats meer voor insecten. Dat is funest voor de insectenstand. Onderzoek toont aan dat na een maaibeurt 90 % van insecten uit een berm verdwenen is.

  • Gunstig voor bomen

Minder maaien zorgt ook voor een rijker bodemleven en meer humus in de bodem. Hierdoor kan de bodem sneller en meer water opnemen en tegelijkertijd ook langer vasthouden. Met de klimaatverandering waarbij de zomers steeds extremer lijken te worden een groot voordeel. Bomen profiteren hier direct van.

  • Afkoppelen van regenwater

Ook wadi’s worden over het algemeen ecologisch beheerd. Dat kan met een extensief maaibeheer. Waar maaien lastig is, worden ze soms begraasd met schapen. Hier geldt het zelfde als voor de bomen. Een bodem met een rijker bodemleven kan meer water opnemen. En bovendien doet een dergelijke bodem dat veel sneller.

  • Bestrijding plaaginsecten

De onderzoeken staan nog in de kinderschoenen maar het heeft er alle schijn van dat een grotere biodiversiteit ook een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van plaaginsecten. Bijvoorbeeld de eikenprocessierups.

Het is een illusie te denken dat door een extensief maaibeheer alle problemen met de eikenprocessierups als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen.

Maar een beheer dat gericht is op het vergroten van de biodiversiteit, kan zeker een bijdrage leveren. Net zo goed als het toepassen van meer verschillende soorten bomen in plaats van monoculturen zoals in het verleden vaak gebruikelijk was.

  • Recreatie en toerisme

Toeristen die Maasgouw bezoeken, zijn over het algemeen op zoek naar rust en ruimte. Kleurrijke wegbermen kunnen hieraan bijdragen.