Overheid

Herontwikkeling V&D pand Munsterplein Roermond

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 maart besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor de herontwikkeling van het voormalige V&D pand aan het Munsterplein.

De bestaande winkelruimte wordt opgeknipt in kleinere winkelunits. Daarnaast zullen de bestaande gevels worden vervangen.

De bestaande arcade (onderdoorgang) bij het gebouw wordt dan onderdeel van de units. De initiatiefnemer heeft aangegeven de mogelijkheid voor een gedeeltelijke horeca-invulling van het V&D-pand te willen behouden. Hij is hierover nog in gesprek met diverse marktparttijen.

De herontwikkeling van het pand vindt plaats op een beeldbepalende plek binnen het beschermd stadsgezicht en verdient daarom een bijzonder zorgvuldige aanpak.

Met de herinrichting én de plannen voor de Zuidwand wordt het Munsterplein nog aantrekkelijker.

Zo vormt het weer zoals vanouds de draaischijf voor de binnenstad met een positieve uitstraling naar de omliggende winkelstraten. Het Munsterplein is het meest centrale plein van de binnenstad en het plan voor het V&D pand biedt nú de kans om het kernwinkelgebied vitaal en toekomstbestendig te houden.

De initiatiefnemer wil in april starten met de eerste werkzaamheden.

De oplevering wordt verwacht in de tweede helft van volgend jaar. In de raadscommissie Ruimte van 28 mei licht wethouder Waajen de plannen verder toe.