Overheid

Het Gro­te Eu­ro­pa Doe­boek voor Lim­burg­se scho­lie­ren

Limburg

 

Op donderdag 31 maart overhandigde Studio Europa Maastricht een exemplaar van Het Grote Europa Doeboek aan de kinderburgermeester van Maastricht, Nora Hunter. Dit doeboek is gemaakt in samenwerking met het Historisch Nieuwsblad. In het educatieve doeboek wordt op een interactieve wijze aandacht besteed aan het thema Europa.

Vanaf vandaag wordt het boek verder verspreid onder Limburgse scholen, zodat zij aandacht kunnen besteden aan de geschiedenis en de toekomst van de Europese Unie en de plek van de grensprovincie Limburg in Europa.

Betrokkenheid bij Europa

De euro, de corona-aanpak, de opvang van vluchtelingen en de klimaatagenda: het zijn maar enkele van de vele onderwerpen waarop de verschillende Europese lidstaten en regio’s samenwerken. Daarvoor is het belangrijk dat burgers, bedrijven, bestuurders en organisaties nauw betrokken worden bij de mogelijkheden die Europa biedt, maar ook bij de uitdagingen die samenwerken en samen leven in Europa met zich meebrengen.

Limburg en Europa


Deze betrokkenheid voor samenwerking stond 30 jaar geleden hoog in het vaandel van de opstellers van het verdrag van Maastricht. Dit historische verdrag vormt het fundament onder de huidige EU en geeft de hoofdstad van de provincie Limburg een historische betekenis. Mede daarom is aan dat verdrag, dat in het Gouvernement aan de Maas wordt tentoongesteld, het Europees Erfgoedlabel toegekend. Ook voor toekomstige generaties in Limburg en daarbuiten is het van belang om mede vorm te kunnen geven aan Europa en de EU in en vanuit Limburg. Meer dan ooit groeit immers het besef dat beslissingen die in Europees verband worden genomen impact hebben op ons dagelijkse leven. Dat geldt ook voor kinderen, nu en straks. Als burgers van Europa beslissen zij in de toekomst mee over hoe de samenwerking in Europa er dan uitziet.


Kinderen en Europa


Toch blijken Europa en de EU voor kinderen een ‘moeilijk’ onderwerp om te begrijpen. Dertig jaar na de ondertekening van het Verdrag van Maastricht lanceren Studio Europa Maastricht en Historisch Nieuwsblad daarom Het Grote Europa Doeboek: een leerzaam, vrolijk en origineel doeboek over de geschiedenis van de Europese Unie voor nieuwsgierige kinderen van 9 t/m 12 jaar. Als partner van Studio Europa Maastricht stimuleert de Provincie Limburg de verspreiding van dit doeboek onder de Limburgse basisscholen.


Het Grote Europa Doeboek


Het Grote Europa Doeboek wordt gratis verstrekt aan docenten en is voorzien van een lesbrief met tips voor het gebruik van het doeboek in de klas. De teksten, puzzels en opdrachten in het boek zijn gemaakt door onderwijsspecialisten en historici. De kinderen leren zo over de geschiedenis van Europa, het Verdrag van Maastricht, de euro en de toekomst van de EU. Het Doeboek nodigt kinderen op speelse wijze uit om mee te denken over hun eigen plaats in Europa en de toekomst van ons continent.

Online versie

Er is ook een digitale versie van Het Grote Europa Doeboek beschikbaar: De Grote Europa Special. In deze online variant kunnen kinderen met interactieve puzzels aan de slag. De digitale special is gratis te bezoeken en gebruiken via www.kinderspecial.studioeuropamaastricht.nl(verwijst naar een andere website)(opent externe website)

Het Grote Europa Doeboek is voor docenten gratis te bestellen via www.studioeuropamaastricht.nl/nl/heritage/het-grote-europa-doeboek(verwijst naar een andere website)(opent externe website)  Op deze website zijn ook de digitale variant, de lesbrief voor docenten en de vertaalde (online) doeboeken te vinden.

Over de makers

Studio Europa Maastricht: Studio Europa Maastricht is een expertisecentrum voor Europa-gerelateerd debat en onderzoek. Opgericht in 2018 en ondersteund door de partners van het Maastricht, Working on Europe-programma: Maastricht University, Provincie Limburg en Gemeente Maastricht. Samen positioneren ze de Limburgse hoofdstad Maastricht en de regio als werk- en ontmoetingsplaats voor gesprek, debat, en kennis- en visieontwikkeling rondom Europese thema’s.


Historisch Nieuwsblad is al meer dan 30 jaar hét toonaangevende geschiedenistijdschrift van Nederland. De redactie zoekt altijd naar de link tussen heden en verleden, tussen de gebeurtenissen die nu het nieuws domineren en de historische ontwikkelingen die daaraan ten grondslag liggen. Afgelopen jaren heeft de redactie een succesvolle jeugdlijn gelanceerd, met diverse doeboeken over geschiedenis voor kinderen van 8-12 jaar.