Overheid

Lim­burg draagt bij aan na­tuur­in­clu­sie­ve land­bouw

Limburg

Provincie Limburg maakt één miljoen euro vrij voor natuurinclusieve landbouw. Dat maakte gedeputeerde Lia Roefs vandaag bekend op het jaarlijkse symposium ‘Limburgers bijeen voor bijen’ op Kasteel Limbricht in Sittard-Geleen. Natuurinclusieve landbouw is een manier van agrarisch ondernemen waarbij extra aandacht is voor de natuur en die een positief effect heeft op biodiversiteit.

Niets doen is geen optie

Zolang er vanuit de Rijksoverheid geen financiële middelen beschikbaar zijn, komt de transitie naar meer omgevingsbewust agrarisch ondernemen volgens Roefs moeizaam op gang. Daarom kiest ze er nu voor alvast een zogenoemd overbruggingsvoorschot van één miljoen euro toe te kennen. “Voor de landbouwtransitie en de rol van natuurinclusieve landbouw hierin komen straks wel degelijk Rijksmiddelen beschikbaar”, stelt gedeputeerde Roefs. “Maar dit is niet de tijd om op onze handen te gaan zitten. De landbouw is volop in ontwikkeling en staat, helemaal de afgelopen weken, in het middelpunt van de belangstelling.”


Met het beschikbare geld wordt onder meer gewerkt aan de invoering van een biodiversiteitsmonitor, kunnen pilotprojecten en zogeheten ‘inspiratiebedrijven’ geholpen worden, is er ruimte voor coaching en begeleiding voor bedrijven die willen omschakelen.

Ook wordt een start gemaakt met het opzetten van een (bodem-) kennisplatform en een provinciaal Landbouwloket.


Gezamenlijk uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma is opgesteld door de provincie zelf, Waterschap Limburg, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Natuurrijk Limburg, de Natuur- en Milieufederatie Limburg, BioLogisch Limburg, Wageningen University & Research en HAS Hogeschool. De uitvoering is in handen van Natuurinclusieve Landbouw Limburg.
Vicevoorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond Thijs Rompelberg is blij met de toezegging van de Provincie Limburg. “Om onze provincie leefbaar en beleefbaar te houden, moeten we gezamenlijk op zoek naar een integrale, gebiedsgerichte aanpak die van onderop gedragen wordt’, stelt Rompelberg. “Boeren en tuinders spelen hierin een cruciale rol en dat betekent dat er perspectief moet zijn voor deze groep ondernemers. Op deze manier kunnen we agrariërs die kansen zien in natuurinclusieve landbouw helpen die te benutten.”

Kijk ook op www.natuurinclusievelandbouwlimburg.nl(verwijst naar een andere website)(opent externe website).