Overheid

Meer wo­ning­bouw­plan­nen ko­men in aan­mer­king voor sub­si­die

Limburg

Woningbouwplannen voor internationale werknemers in de planvormingsfase komen voortaan in aanmerking voor subsidie uit de regeling Stimulering Wonen 2020-2023. Ook plannen in de realisatiefase voor jongeren van 18 tot 28 jaar komen nu in aanmerking. Op 21 december 2021 zijn de Nadere Subsidieregels Stimulering Wonen uitgebreid voor deze doelgroepen. Voor beide soorten plannen geldt dat ze moeten voldoen aan de criteria van de regeling.

De Provincie Limburg vindt het belangrijk dat woningbouwplannen met extra kwaliteit voor de sociale huur en middenhuur van de grond komen. Bij sociale huur gaat het om huurprijzen tot maximaal
€ 752,33 en bij middenhuur om huurprijzen tussen de € 752,33 en € 1005,- (prijspeil 2021). De behoefte aan deze woningen is groot. Met deze subsidieregeling wil de Provincie plannen stimuleren die tegemoetkomen aan specifieke behoeften, zoals zorgwoningen en concepten op het gebied van flexwonen, maar ook innovatieve concepten.

Voor de regeling komen initiatiefnemers in aanmerking met de rechtsvormen Maatschap en VOF, en privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen, coöperaties, gemeenten en corporaties.

De Provincie Limburg ondersteunt – naast vele andere soorten initiatieven – nu ook:

  • initiatieven die voldoen aan de voorwaarden in de planvormingsfase voor internationale werknemers (uitgezonderd kenniswerkers en grenswerkers);
  • en initiatieven in de realisatiefase voor specifieke doelgroepen: begeleid wonen, internationale werknemers, mensen met een beperking en nu dus ook jongeren van 18 tot 28 jaar die geen studenten zijn.

De regeling

De regeling bestaat uit twee onderdelen:

  • Het eerste onderdeel is de subsidie voor het voorbereiden van bouwplannen voor speciale woonprojecten. Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de voorbereidingskosten met een maximum van € 10.000,-.
  • Het tweede deel is subsidie voor het realiseren van woonprojecten met extra kwaliteit voor sociale- en middeldure huurwoningen. Deze subsidie is maximaal € 12.500,- per woning en maximaal € 200.000,- per project en initiatiefnemer.

Voordat een subsidie kan worden aangevraagd, is er een vooroverleg. Tijdens dit overleg wordt beoordeeld of het project voldoet aan de doelstellingen en criteria.

Meer informatie

Op de pagina Nadere Subsidieregels Stimulering Wonen 2020-2023(verwijst naar een andere website)(opent externe website) vindt u uitgebreide informatie over de subsidieregeling.

De tekst van de regeling vindt u op lokaleregelgeving.overheid.nl(verwijst naar een andere website)(opent externe website).