Overheid

Nieuws Homepage Punt Welzijn lanceert 'respijtwijzer' De zorg uit handen geven? Informatie over respijtzorg

Nederweert/Weert

Mantelzorgers zorgen langdurig voor iemand in hun omgeving. Ze zorgen voor een ander, maar zorgen ze ook goed voor zichzelf? 

Er zijn mogelijkheden om die zorg tijdelijk uit handen te geven, bijvoorbeeld tijdens de vakantieperiode.

Dit wordt respijtzorg genoemd.

Mantelzorgers kunnen dan even op adem komen en daarna weer goed voor de ander kunnen zorgen. De zorg wordt tijdelijk overgenomen door vrijwilligers of professionals. Er kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van dagbesteding, de inzet van een vrijwilliger, een tijdelijke opname in een zorghotel of een aangepaste vakantie. Punt Welzijn heeft nu een zogenaamde respijtwijzer gemaakt voor mantelzorgers uit de gemeente Nederweert en Weert. 

In de respijtwijzer staan de mogelijkheden die er zijn om de zorg met iemand te delen. De respijtwijzer bestaat uit een informatiefolder en een overzicht op de website. In de folder staat welke vormen er zijn om de zorg tijdelijk over te dragen. Op de website www.puntwelzijn.nl/respijtwijzer is een overzicht te vinden van aanbieders van respijtzorg in de regio.

 

Wegwijs in de zorg

De respijtwijzer is op 25 juni uitgereikt aan een aantal mantelzorgers en aan wethouder Dieteren van de gemeente Nederweert en wethouder Sterk van de gemeente Weert. De respijtwijzer is met veel enthousiasme ontvangen. Reactie van aanwezige mantelzorgers: "Wegwijs worden in de zorg is niet makkelijk, dit helpt hierbij. Het is een handleiding om naast het zorgen voor de ander ook de tijd te krijgen om voor jezelf te zorgen. Onmisbaar voor ons als mantelzorgers."

 

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over de respijtwijzer of een andere vraag over mantelzorg? Neem dan contact op met Punt Welzijn via mantelzorg@puntwelzijn.nl of bel met (0495) 697 900. Ontvangt u graag een papieren exemplaar van de respijtwijzer? Mail dan uw adres naar mantelzorg@puntwelzijn.nl en dan zorgt Punt Welzijn dat u hem thuis ontvangt.