Overheid

Preventieve aanpak GHB gebruik voorkomt dakloosheid

Weert

Het college van B&W wil het gebruik van de drug GHB preventief aanpakken. Drugsgebruik kan leiden tot overlast voor de (woon-)omgeving en heeft effect op hoe inwoners sociale veiligheid ervaren. Met de nieuwe aanpak wil het college de problemen voor zijn, en voorkomen dat GHB-gebruikers verslaafd raken en hun toekomstkansen weggooien.

 

Het gebruik van GHB leidt tot verslaving. Daardoor raken mensen in de problemen op hun werk of met hun familie. Een verslaving kan leiden tot schulden, armoede en dakloosheid.  Uit onderzoek blijkt dat het aantal GHB-ers in onze gemeente de laatste jaren aan het toenemen is. En dat is de reden om nu preventief in te zetten.

 

Persoonlijke benadering

Vooral jonge mensen blijken vanuit recreatief gebruik snel verslaafd te raken. Die verslaving leidt tot geldproblemen en kan uiteindelijk leiden tot huisuitzetting omdat men de huur of hypotheek niet meer kan betalen. Een jongere eindigt dan op straat zonder werk.

De hulpverlening gaat extra aandacht besteden aan mensen die GHB nu nog gebruiken als middel om te ontspannen. Instanties die met GHB-gebruikers in contact komen werken voortaan veel intensiever samen. Ook nemen ze zelf meer initiatief in het contact zoeken met GHB-gebruikers. Met de nieuwe aanpak worden GHB-gebruikers en hun (woon-) omgeving actief ondersteund.
 

Verspreiding gebruik GHB
GHB-problematiek komt niet alleen in de gemeente Weert voor. Er zijn aanwijzingen dat de problematiek zich vanuit de regio Brabant (Eindhoven) via Weert verder verspreidt in regio Midden-Limburg. Het middel GHB wint ook aan populariteit onder de jeugd. Door tijdig preventieve hulp in te zetten kunnen grotere problemen voorkomen worden en is duurdere en zwaardere zorg vanuit Jeugdhulp en Wmo niet nodig.
Een breed samengestelde werkgroep gaat de resultaten van de nieuwe werkwijze nauw volgen. De aanpak in Weert kan als voorbeeld dienen en bij bewezen effectiviteit ook worden toegepast in andere gemeenten.

 

Budget

Het college wil in 2020 en 2021 in totaal ruim €49.000,- beschikbaar stellen voor de aanpak van GHB-problematiek in Weert. Dit wordt betaald uit de middelen die de gemeente ontvangt van het Rijk voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid. De gemeenteraad moet daar in november nog instemming voor geven.