12 feb 2021Overheid

Steeds meer belastingaanslagen niet meer per post

Leudal / Midden-Limburg

In de laatste week van februari worden ca. 530.000 aanslagbiljetten met de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen bezorgd in Limburg. Zo'n 227.000 belastingplichtigen (43%) ontvangen de be-lastingaanslag van BsGW niet meer per post maar digitaal in hun persoonlijke digitale brievenbus van MijnOverheid. Dit aantal groeit elk jaar. Mensen die een digitaal aanslagbiljet ontvangen, krijgen geen papieren aanslagbiljet meer.

Aanmelden MijnOverheid

Steeds meer mensen kiezen ervoor om het aanslagbiljet digitaal te ontvangen via de Berichtenbox van MijnOverheid. Aanmelden is snel en eenvoudig geregeld via MijnOverheid.nl. Zodra het aanslagbiljet in de Berichtenbox staat wordt dit via een e-mail bericht gemeld.
Burgers die zich al eerder hebben geregistreerd voor de Berichtenbox , hoeven niets te doen. Zij ontvan-gen het aanslagbiljet voor 2021 en verdere jaren dan digitaal. Burgers die niet geregistreerd zijn op Mijn-Overheid.nl ontvangen het aanslagbiljet gewoon per post.

Voordelen digitaal aanslagbiljet

Digitale verzending biedt veel voordelen; MijnOverheid is veilig en alleen met de eigen DigiD toegankelijk. Bovendien levert dit besparing op in kosten van verzending en levert het vooral ook een positieve bij-drage aan een beter milieu. In MijnOverheid staan aanslagen en WOZ-beschikkingen van meerdere jaren die altijd zijn in te zien.

WOZ-bezwaar? Bel eerst met BsGW

Bent u het niet eens met een opgelegde belastingaanslag, stuur uw bezwaar dan binnen zes weken in bij BsGW. Doe dat bij voorkeur via Mijn BsGW op www.bsgw.nl. Ook als u denkt dat de schatting van de waarde van uw huis niet klopt, ga dan niet direct met een bezwaarschrift aan de gang, maar bel eerst eens met BsGW 088-8420 420. BsGW-taxateurs geven graag toelichting en beoordelen kosteloos of de WOZ-waarde correct is vastgesteld. Bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig, hetgeen veel tijd be-spaart en onnodige kosten voorkomt.