Overheid

Stichting IKL luidt noodklok: ‘’Boerenlandvogels dreigen te verdwijnen uit Limburg’’

Midden Limburg

De stichting IKL luidt de noodklok voor vogels van het platteland, die de laatste decennia dramatisch in aantal achteruitgaan. Het toekomstige beleid in Limburg bepaalt het lot van deze vogels. In een brandbrief roept de stichting samen met haar partners Stichting het Limburgs Landschap en Natuurrijk Limburg de Provincie Limburg op tot steun.  

De boerenlandvogel is belangrijk voor de toekomst van het Limburgs landschap. Maar liefst 27 soorten vliegen over ons buitengebied, de akkers, weilanden, dijken, oevers, bermen en percelen. Samen leveren ze een substantiële bijdrage aan de biodiversiteit en vertellen ze ons veel over de stand van zaken hieromtrent. De vooruitzichten voor veel boerenlandvogels in Limburg zijn ronduit somber.

Binnen dit decennium dreigen de populaties patrijs, scholekster, wulp, zomertortel en ringmus te halveren.

De Grutto, tureluur en grauwe gors verdwijnen bij ongewijzigd beleid definitief uit Limburg.

De stichting vindt dat er geld moet komen voor coördinatie en ondersteuning van vrijwilligers. Herman Vrehen directeur van stichting IKL: ‘’ We pleiten voor een duurzame situatie waarin de monitoring professioneel en verantwoord gewaarborgd is. Zodat we over een lange periode gegevens kunnen verzamelen en vrijwilligers kunnen binden en boeien om ons blijvend te ondersteunen. En samen de boerenlandvogel voor Limburg te behouden.’’