20 jan 2021Overheid

Unieke aanpak Windpark De Kookepan in Neer. 24 EIKENBOMEN NIET GEKAPT MAAR VERPLAATST

Neer / Leudal

Energiecoöperatie Leudal Energie bouwt momenteel Windpark De Kookepan in Neer. De komende tijd worden er drie windmolens geplaatst. Voor de aanvoer van onderdelen, zoals wieken, zouden normaal gesproken de 24 aanwezige eikenbomen geruimd moeten worden. Leudal Energie besloot echter in het kader van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid deze bomen niet te kappen. De bomen worden nu uitgegraven, opgepakt en verplaatst naar een andere plek in de nabije omgeving.

De bomen zijn dinsdag 19 januari  uitgegraven. Meteen daarna zijn ze naar de nieuwe locaties gebracht, gelegen binnen rijafstand van de boomverplanter. Voor de voorbereiding en uitvoering van dit bijzonder karwei heeft Leudal Energie het lokale boomverzorgingsbedrijf Ronald Julien in de hand genomen. De locaties waar de bomen zijn verplant, ziet u hiernaast op de foto's.

Waarde van de bomen

Stichting Groen Weert, die samen werkt met Bomenstichting Nederland, heeft op verzoek van Leudal Energie een berekening gemaakt van de meerwaarde van het verplaatsen van de bomen. De waarde is daarbij op meerdere wijzen berekend. Aan de hand van de voorlopige berekeningen kunnen we het volgende reeds vaststellen:

  • Financiële vervangingswaarde: > 40.000 Euro
  • Jaarlijkse CO2 besparing: + 250 kilogram
  • Koelvermogen: tussen 20 en 40 airco’s.

Tenslotte mag ook zeker niet vergeten worden dat de zomereik zeer waardevol is voor de biodiversiteit - meer dan 400 insectensoorten zijn van deze bomen afhankelijk.