Overheid

Verzoek Sikes Champignons B.V. voor vestiging op Zevenellen

Sikes Champignons B.V. heeft bij de gemeente een gesprek aangevraagd, om te praten over de mogelijkheid zich te vestigen op het bedrijventerrein Zevenellen met een compostdrogerij en energiecentrale. Sikes Champignons B.V. is op dit moment gevestigd in Ysselsteyn.

Sikes heeft het verzoek ingediend om zich te mogen vestigen op het bedrijventerrein Zevenellen en dan op grond dat in eigendom is van World Biobased Centre Zevenellen B.V. (WBCZ). Sikes is één van de grootste en meest vooruitstrevende champignonkwekerijen ter wereld.

Volgens Sikes zit de kracht van de organisatie erin dat ze naast de expertise en de liefde voor het vak in combinatie met de teelt, ook de verwerking, transport en het hergebruik van de compost combineren.

In de compostdrogerij wordt gestookt met snoeihout om de installatie te verwarmen. Nadat de compost is gedroogd wordt dit geperst tot pellets (of andere vrij droge stof).

Compostpellets zijn relatief compact en vertonen een lage vochtigheidsgraad, waardoor het een stuk lichter is dan gewone compost. Daardoor kunnen ze zeer efficiënt vervoerd worden over de hele wereld en daar weer als meststof aangewend worden

 

De energie en restwarmte, die tijdens dit verwerkingsproces vrijkomt, kan weer voor andere doeleinden gebruikt worden.
 

Biobased agriculture
Zevenellen is aangewezen als hét industriepark in Midden-Limburg waar op een verantwoorde en veilige manier duurzame grondstoffen en energie worden geproduceerd en waar een proces  plaatsvindt van kennis en innovaties op het gebied van biobased agriculture. Sikes past deze vorm van ondernemen toe. De haven, die eigendom is van OML en aansluit op het bedrijventerrein, is praktisch voor de afvoer van producten, waaronder die van de compostdrogerij.

Een van de eerste
Sikes is het eerste bedrijf met deze manier van biobased ondernemen, dat bij goedkeuring, zich vestigt op Zevenellen in Leudal. Er speelt nog een soortgelijk initiatief, de vergunningprocedure hiervan loopt, dat zich wil vestigen op Zevenellen. Dit initiatief, genaamd de Coöperatie 7-LLwil zich vestigen op het grondgebied Zevenellen dat in eigendom is van Ontwikkelings maatschappij Limburg (OML).


Voornemen tot principemedewerking

Het College van B&W heeft het voornemen om principemedewerking te verlenen, maar legt het verzoek eerst nog aan de gemeenteraad voor.

Dit om ook ruimte te geven aan de mening van de raad. De (eventuele) reactie van de raad kan worden meegenomen bij de besluitvorming om de vergunning te verlenen, indien  Sikes besluit een formele aanvraag in te dienen.

 

Geurbeleid

De aanvraag omgevingsvergunning wordt ook getoetst aan het geurbeleid dat vastgesteld is voor bedrijventerrein Zevenellen.


Procedure
Voor wat betreft een uiteindelijke aanvraag voor de compostdrogerij en energiecentrale wordt bekeken wat binnen de gestelde kaders, bestemmingsplan en geurbeleid van Zevenellen toegestaan is. Het bouwen en exploiteren van de gewenste centrale is zonder SDE+ niet mogelijk.