28 nov 2018OverheidBurgerinitiatief

Wordt uw buurt in Weert ook vuurwerkvrij?

Weert

Weert krijgt rond de komende jaarwisseling misschien vrijwillige vuurwerkvrije zones. Dat kan als inwoners het initiatief nemen. De gemeenteraad heeft besloten dat er een proef wordt gehouden.

Inwoners kunnen met elkaar afspreken geen vuurwerk af te steken in hun straat, rondom een plein of in een buurt.

U kunt zich aanmelden door een formulier op de website van de gemeente in te vullen. Van de gemeente krijgt u dan borden om vuurwerkvrije gebieden te markeren.

Omdat het hier om een vrijwillige zone gaat kunnen gemeente en politie niet handhavend optreden als daar toch vuurwerk wordt afgestoken. Inwoners zullen elkaar daar op moeten aanspreken. We gaan uit van de kracht van de burger zelf. Draagvlak onder buren is dus van groot belang voor het slagen van een initiatief.

De borden dient de initiatiefnemer zelf in de straat of buurt op te hangen en na afloop ook weer te weg te halen.

Na de jaarwisseling wordt de proef geëvalueerd.

Stappenplan

Wilt u als inwoner ook een vuurwerkvrije buurt? Volg dan de volgende stappen:

Maak met uw buren afspraken over het niet afsteken van vuurwerk in en rondom een straat, plein of buurt;

  1. Zorg ervoor dat alle buren in het gebied waarvoor de afspraken gelden het eens zijn met de gemaakte afspraken.
  2. Zorg er voor dat alle buren meedoen. Wil niet iedereen meedoen, dan kan het in uw (deel) van de straat niet plaatsvinden.
  3. Meld uw initiatief bij de gemeente door het invullen van het formulier op www.weert.nl/vuurwerk. Dat kan tot en met 19 december;
  4. Daarbij kunt u maximaal 5 borden aanvragen om het gebied aan te duiden.
  5. Van 20 t/m 28 december kunnen de borden bij de informatiebalie in het stadhuis worden opgehaald tijdens de openingstijden. Zie www.weert.nl/contact;
  6. Hang de borden uiterlijk 31 december langs de grenzen van het vuurwerkvrije gebied;

Zorg ervoor dat de borden uiterlijk 3 januari weer verwijderd zijn en zorg er met elkaar voor dat de buurt schoon