Overheid

Aanplantregeling Maasgouw

Maasgouw / Midden-Limburg

Afgelopen week hebben de deelnemers aan de aanplantregeling van de gemeente Maasgouw hun plantsoen opgehaald. U kunt misschien ook meedoen! Woont u in het buitengebied of bent u eigenaar van een landbouwperceel en wilt u uw woonomgeving verder vergroenen? Dan helpen wij u een handje.

Wilt u gebiedseigen landschapselementen aanleggen zoals bijvoorbeeld (struweel)hagen, (knot)bomen, hoogstam fruitbomen of houtsingels? Dan kunt u bij ons planten en bijkomende materialen aanvragen. Zo dragen we bij aan een aantrekkelijk landschap voor mens én dier.

Er zijn wel enkele voorwaarden:

het perceel ligt in gemeente Maasgouw; de percelen liggen in het buitengebied of in dorpsranden; er worden alleen inheemse planten toegepast; deelnemers houden de beplanting minimaal tien jaar in stand; deelnemers nemen deel aan instructiebijeenkomsten.

Compensatieverplichtingen in het kader van Limburgs Kwaliteitsmenu of Wet Natuurbescherming komen niet in aanmerking.

Deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 250. Hiervoor krijgt u plantmateriaal en bijkomende materialen ter waarde van maximaal € 1.350, een intakegesprek, een advies, plantlijst en schetsplan, en plant- en beheerinstructies.

Aanmelden

Aanmelden kan door op de gemeentelijke website: https://www.gemeentemaasgouw.nl/aanplantregeling-maasgouwaanplantregeling het aanvraagformulier in te vullen. Let op! Er kunnen maximaal tien initiatieven per jaar gehonoreerd worden. Aanvragen worden in behandeling genomen op basis van volgorde van aanmelding. Meld u dus op tijd aan!