Overheid

Be­rich­ten over uw Buurt per e-mail

Limburg

Veel besluiten die de overheid neemt hebben direct invloed op uw stad, dorp of buurt. Welke verbouwing willen uw buren aan hun huis laten uitvoeren?

Mag die boom in uw straat gekapt worden? De Provincie, gemeenten en andere overheidsorganisaties zijn verplicht dit (digitaal) bekend te maken. Deze bekendmakingen noemen we ‘Berichten over uw Buurt’. Binnenkort ontvangt u deze elke week via de e-mail.

Met deze e-mail wil de overheid u beter informeren over zaken die spelen in uw eigen buurt. Ook wordt het hiermee duidelijk hoe u inspraak kunt krijgen of bezwaar kunt indienen.

Iedere inwoner van Nederland van 25 jaar en ouder waarvan het e-mailadres bekend is bij MijnOverheid krijgt eerst een welkomstmail van Overheid.nl. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft.

Via MijnOverheid kunt u instellen hoe vaak u de e-mail wil ontvangen en hoe groot het gebied is waar de bekendmakingen over gaan. Wilt u geen e-mails ontvangen? Dan kunt u zich direct en eenvoudig weer afmelden.