Overheid

Compensatie energielasten voor gemeenschapshuizen, sport- en sociaal-culturele accommodaties

Leudalplein 1 Heythuysen

In de gemeente Leudal hebben naast particulieren ook gemeenschapshuizen, sport- en sociaal-culturele accommodaties te maken met hoger uitvallende energiekosten. Om de gemeenschapshuizen, sport- en sociaal-culturele accommodaties tegemoet te komen gaat de gemeente Leudal ze over 2022 compenseren in hun energielasten. 

Heleen Wijers-van der Linden: “Wat de energieprijzen volgend jaar en de daarop volgende jaren gaan doen is nu nog onbekend. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen evenals de aangekondigde compensatiemaatregelen van de Rijksoverheid. Voor nu gaan we gemeenschapshuizen, sport- en sociaal-culturele accommodaties compenseren. Naast deze compensatie vragen we exploitanten ook om kritisch te kijken naar hun eigen verbruik en om extra maatregelen te treffen waar mogelijk is. Door deze bijdrage willen we voorkomen dat de bijdrage die gemeenschapshuizen, sport- en sociaal-culturele accommodaties leveren aan de leefbaarheid van onze kernen onder druk komt te staan.”

Voorwaarden
Alle gemeenschapshuizen, sport- en sociaal-culturele accommodaties worden aangeschreven per e-mail. Heeft u dit bericht niet ontvangen stuur dan een mail met uw gegevens naar:
energiekosten@leudal.nl. De mails worden verstuurd in week 50.