Overheid

DutchCulture on Tour – editie Limburg Online event over grensoverschrijdende culturele samenwerkingen

Limburg

Op 22 maart gaan DutchCulture, het Huis voor de Kunsten Limburg en het Limburgs Museum met culturele Limburgse makers en instanties in gesprek over grensoverschrijdende samenwerking. Tijdens dit gratis online event voor kunstprofessionals en de amateurkunstsector worden de kansen, uitdagingen en financieringsmogelijkheden die grensoverschrijdend werken met zich meebrengt besproken.

 

Rondetafelgesprekken, webinars en adviesgesprekken

Tijdens de DutchCulture on Tour - editie Limburg krijgen kunstprofessionals, amateurkunstenaars en culturele instellingen de kans om kennis en inspiratie op te doen als het gaat om samenwerken met partners over de grens. Hoe vind je een professionele partner in Duitsland of België? Welke mogelijkheden zijn er voor de amateurkunstsector? Hoe kan een residentie je buitenlandse netwerk vergroten? Naast diverse themagesprekken waar deze en andere vragen beantwoord worden, vinden er ook korte webinars plaats over financieringsmogelijkheden en kunnen makers een 1 op 1 adviesgesprek aangaan met een DutchCulture-adviseur.

 

Programma

11.00 – 12.00 uur            Tafel 1: Internationaal cultuurbeleid

Marjolein van Bommel (DutchCulture) en Lonneke Lemlijn (Provincie Limburg) lichten het landelijke en provinciale internationale cultuurbeleid toe en de ondersteunings- en financieringsmogelijkheden voor culturele makers en instellingen. Deelnemen via: https://www.youtube.com/watch?v=kSMVu6Uo0uc

 

13.00 – 13.45 uur            Tafel 2: Euregionaal werken – ervaringen en kansen kunstprofessionals

                                               Bert Mennings (Limburgs Museum), Guido Franken (Filmhub CineSud) en danschoreografen Roshanak Morrowatian en Mami Izumi spreken over hun ervaring met het vinden van Vlaamse en Duitse partners, de barrières en  de meerwaarde van culturele samenwerking in de Euregio. Deelnemen via: https://www.youtube.com/watch?v=Ygwl5eJo_x0

 

14.15 – 15.00 uur            Tafel 3: Internationale kansen amateurkunst en talentontwikkeling

Paul Moerel (Pop in Limburg), Femie Willems (Fonds voor Cultuurparticipatie), Eddy Thonon (Huis voor de Kunsten Limburg) en Lennerd Carrein (OPENDOEK) gaan met elkaar in gesprek over kansen en uitdagingen van Euregionaal samenwerken voor amateurkunstenaars en jonge talentvolle makers. Deelnemen via: https://www.youtube.com/watch?v=Ygwl5eJo_x0

 

15.30 – 16.30 uur            Tafel 4: Streektaal over de grenzen heen

Esther van Loo (Levende Talen sectie Limburgs), Goffe Jensma (Rijksuniversiteit Groningen) en Thomas Hoeps (Niederrheinischen Literaturhauses der Stadt Krefeld) gaan met elkaar in gesprek over de wijze waarop meertaligheid wordt bevorderd en hoe samenwerking met partners over de grens daaraan kan bijdragen. Deelnemen via: https://www.youtube.com/watch?v=qIErM3wg4XE

 

Tussen 14.00 en 15.30 uur zijn tevens webinars te volgen over o.a. Creative Europe Cultuur en Media, residenties (van TransArtists), ambassades en posten (van landenadviseurs) en praktische info over visa, verzekeringen en funding algemeen (van het Mobility Info Point).

 

Inschrijven voor een tafelgesprek of webinar kan via https://dutchculture.nl/en/form/dutchculture-on-tour-editie-limburg. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.