Overheid

Gemeente Leudal: Geen bijdrage in de kosten leerlingenvervoer

Buggenum- Kelpen-Oler Gemeente Leudal

De gemeente Leudal gaat niet bijdragen aan de kosten van het leerlingenvervoer, voor de leerlingen die per 1 februari de overstap maken naar de openbare basisschool (OBS) Liduina in Kelpen-Oler van Akkoord!PO. De reden is dat niet wordt voldaan aan de criteria, zoals deze in de verordening bekostiging leerlingenvervoer door de gemeenteraad in 2021 zijn vastgesteld.

De verordening bekostiging leerlingenvervoer, zoals deze in 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld, bevat beoordelingscriteria waaraan de aanvragen van ouders om bekostiging voor het vervoer worden getoetst. De voor de leerlingen, die naar Liduina gaan, relevante criteria om voor vervoer in aanmerking te komen zijn:

* De leerlingen moeten minimaal 6 km van de school af wonen.
* De bekostiging van vervoer is er voor de dichtstbijzijnde toegankelijke school van dezelfde gewenste richting, bijvoorbeeld katholiek, protestant en/of openbaar onderwijs. Vanuit Buggenum is de dichtstbijzijnde toegankelijke openbare basisschool gelegen in Roermond.