Overheid

Gemeente Leudal: Hunsel als eerste dorp van de maand!

Leudalplein 1 Heythuysen

Veel onderhoud dat door de gemeente Leudal in de openbare ruimte plaatsvindt doen we volgens vaste schema’s. Daardoor is er niet altijd maatwerk mogelijk en zit er soms een langere periode tussen de verschillende onderhoudsmaatregelen. Het onderhoud kan hierdoor op inwoners een versnipperde indruk maken. Daarom gaan we de werkzaamheden per dorp meer tegelijk doe. We noemen dit het dorp van de maand. 

Het opknappen van bankjes en vuilnisbakken, het rechtzetten van verkeersborden, onkruid verwijderen, vegen en speelvoorzieningen nakijken. Enkele van de vele werkzaamheden die medewerkers van de openbare ruimte in de maand april in Hunsel gaan uitvoeren. In de maanden april tot en met oktober wordt er steeds een andere kern aangepakt waar we extra werkzaamheden gaan uitvoeren. Hierdoor komen uiteindelijk alle 16 kernen vanzelf een keer aan de beurt.

Praktisch te werk gaan

Wethouder Robert Martens: “Het gaat om werkzaamheden in de buitenruimte. Er is gekozen om te starten in Hunsel, omdat de gemeenteloods zich in de buurt bevindt en er ervaring opgedaan kan worden over wat er allemaal bij komt kijken en/of nodig is, ook als het gaat om te gebruiken materialen. Om inzicht te krijgen in de te verrichten werkzaamheden gaan toezichthouders van de gemeente op pad om een inventarisatieronde te doen, ook wordt er gekeken naar reeds bestaande meldingen, aanwezige informatie bij de medewerkers van de buitendienst en reeds geplande werkzaamheden voor in dit geval Hunsel. We willen heel praktisch te werk gaan.”

Bezoekerscentrum
Er komt een ‘schaftwagen’ in de kern te staan, die dienst gaat doen als bezoekerscentrum. Dit betekent dat mensen hier op gezette tijden kunnen aankloppen met werkzaamheden die ze graag in de buitenruimte van Hunsel uitgevoerd zien. Ook zal van hieruit informatie gedeeld worden over relevante onderwerpen waar inwoners mee te maken hebben, denk bijvoorbeeld aan het afkoppelen van het hemelwater.

Start op 3 april
De werkzaamheden voor Hunsel starten op maandag 3 april. Iedere week besteden we aan een onderwerp extra aandacht. Zo wordt er de eerste week extra aandacht besteed aan de vele vrijwilligers die zich o.a. inzetten voor het opruimen van zwerfafval en onderhoud gemeentelijke perken in het dorp. In de tweede week wordt er extra aandacht gegeven aan het groen. In de derde week wordt er bijzondere aandacht gegeven aan de infrastructuur en de laatste week wordt er extra aandacht besteed aan water. Wethouder Robert Martens: ”Dat er nu gestart wordt met het dorp van de maand betekent niet dat we in de andere dorpen in die tijd geen werkzaamheden meer verrichten in de openbare ruimte. Dit loopt uiteraard gewoon door.”

Meer informatie
De schaftwagen wordt op 3 april geplaatst op de locatie in Hunsel.
Voor meer informatie of vragen over de werkzaamheden en/of wensen voor Hunsel kunnen inwoners hier terecht.

Dorp van de maand
Dorp van de maand is een initiatief van de gemeente Leudal. De uitvoering wordt gedaan door medewerkers van team ruimtelijk beheer en het MensOntwikkelbedrijf (MOB). Na Hunsel volgen voor de maanden mei t/m oktober 2023 andere dorpen als het dorp van de maand. Meer informatie hierover volgt via de gemeentelijke website en socialmediakanalen.
­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________