Overheid

Gemeentebomen en plantsoenen worden vervangen

Leudal

Bomen en plantsoenen hebben een bepaalde levensduur. Op een gegeven moment ontstaan er open plekken, wortelonkruid en verkeren de planten niet meer in goede gezondheid. Om te kunnen blijven voldoen aan het vastgestelde kwaliteitsniveau, zoals dit beschreven staat in het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2018-2028 en het Beheerplan Groen en Wegen 2019-2022, worden de gemeentebomen en plantsoenen waar het nodig is vervangen.

Wethouder Robert Martens: “Jaarlijks keuren we het gemeentelijk bomenbestand op 
boomveiligheid. Dan wordt gekeken naar gebreken van de bomen en wat nodig is aan onderhoud. Hierbij kun je denken aan het verwijderen van dood hout, verdergaand boomonderzoek, maar ook het verwijderen van een boom. Dit laatste gebeurd alleen wanneer er geen alternatieven zijn om de boom duurzaam te behouden.”

Bomen verwijderen
De bomen, staande langs de wegen Brumholt Neer, Aan de Heibloem Heythuysen, Caluna Heythuysen, Aan de Bergen Heythuysen, Hollander Heythuysen, Reulisweg Heythuysen en Rijksweg Horn, zijn gecontroleerd en een groot deel van de beukenbomen (Fagus sylvatica), staande langs deze wegen, zijn aangetast door zonnebrand. Daarnaast hebben veel bomen een afstervende kroon, een zwamaantasting, zwaar dood hout en een slechte bladbezetting. De slechte conditie en

vitaliteit van deze bomen is onder meer te wijten aan de ouderdom van de bomen en de relatief droge groeiseizoenen de afgelopen jaren. In verband met de boomveiligheid worden 117 bomen verwijderd en hiervoor worden in het plantseizoen 2023 (november-december) 284 bomen herplant.

Nee, tenzij
Wethouder Robert Martens: “Bij het verzoek om een gemeenteboom te kappen, geldt altijd: “nee, tenzij”. Wanneer hinder wordt ervaren wordt in de regel géén gemeenteboom gekapt. Is een boom echter onveilig of is er een goedgekeurde omgevingsvergunning of bestemmingsplan, dan wordt overgegaan tot het kappen van de betreffende gemeenteboom of houtopstand. Uiteraard wordt tijdens het proces om te komen tot een omgevingsvergunning of een bestemmingsplan zorgvuldig omgegaan met bomen. Ons uitgangspunt is altijd dat bomen behouden blijven. Wanneer gemeentebomen worden gekapt die niet zijn opgenomen op de gemeentelijke Bomenlijst wordt ook altijd herplant uitgevoerd.”

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden, de kap van de bomen en dergelijke, kijk op de gemeentelijke website: www.leudal.nl/kap-dode-bomen-en-onderhoud-bomen-gemeente-leudal-2023