Overheid

Het verhaal van Maasgouw

Maasgouw

Drie rijksbeschermde dorpsgezichten, 117 rijksmonumenten en 110 gemeentelijke monumenten. Daarmee behoort Maasgouw tot de 5 grootste monumentengemeenten van Limburg. Historie die we graag breder willen gaan inzetten. Zodat ons erfgoed zichtbaarder en tastbaarder wordt voor onze inwoners en bezoekers.

Op zoek naar verhalen

Het afgelopen jaar gingen we samen met de musea en heemkundeverenigingen op zoek naar de verhalen van Maasgouw. De verschillende historische verhalen hebben we gebundeld in een canon; het verhaal van Maasgouw. Zo leren we de geschiedenis en de cultuur van Maasgouw beter kennen. En natuurlijk willen we dit ook gaan uitdragen.

Inspiratiesessie

Tijdens een inspiratiesessie op 30 november onderzochten we welke verbindingen gemaakt kunnen worden tussen het rijke historische verleden van Maasgouw en toeristisch-recreatieve activiteiten. Dat deden we samen met toeristisch-recreatieve ondernemers, heemkundeverenigingen, musea en de bibliotheek. Welke onbenutte kansen liggen er? Hoe kunnen ondernemers aanhaken op het rijke verleden van Maasgouw? 

Samen kwamen we tot de conclusie dat Maasgouw met al haar cultuurhistorie 'goud' in handen heeft. De naam Maasgoud is geboren.

Animatie Maasgoud

Hiervoor hebben we een logo ontworpen. Bekijk het filmpje voor meer informatie.